Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaviken

1994

25

1

Bällstaviken

1995

30

2

Bällstaviken

1996

27

3

Bällstaviken

1997

24

4

Bällstaviken

1998

24

5

Bällstaviken

1999

29

6

Bällstaviken

2000

34

7

Bällstaviken

2001

31

8

Bällstaviken

2002

28

9

Bällstaviken

2003

20

10

Bällstaviken

2004

20

11

Bällstaviken

2005

14

12

Bällstaviken

2006

15

13

Bällstaviken

2007

15

14

Bällstaviken

2008

17

15

Bällstaviken

2009

16

16

Bällstaviken

2010

16

17

Bällstaviken

2011

15

18

Bällstaviken

2012

15

19

Bällstaviken

2013

12

20

Bällstaviken

2014

12

21

Bällstaviken

2015

8,9

22

Bällstaviken

2016

12

23

Bällstaviken

2017

13

24

Bällstaviken

2018

14

25

Bällstaviken

2019

12

26

Bällstaviken

2020

10

27

Bällstaviken

2021

37

28

Bällstaviken

2022

35

29

Bällstaviken

2023

38

30

Drevviken

1982

83

31

Drevviken

1983

81

32

Drevviken

1984

72

33

Drevviken

1985

69

34

Drevviken

1986

59

35

Drevviken

1987

55

36

Drevviken

1988

40

37

Drevviken

1989

51

38

Drevviken

1990

67

39

Drevviken

1991

60

40

Drevviken

1992

73

41

Drevviken

1993

57

42

Drevviken

1994

56

43

Drevviken

1995

38

44

Drevviken

1996

53

45

Drevviken

1997

70

46

Drevviken

1998

77

47

Drevviken

1999

78

48

Drevviken

2000

60

49

Drevviken

2001

51

50

Drevviken

2002

37

51

Drevviken

2003

34

52

Drevviken

2004

35

53

Drevviken

2005

23

54

Drevviken

2006

28

55

Drevviken

2007

24

56

Drevviken

2008

29

57

Drevviken

2009

27

58

Drevviken

2010

31

59

Drevviken

2011

32

60

Drevviken

2012

29

61

Drevviken

2013

23

62

Drevviken

2014

29

63

Drevviken

2015

25

64

Drevviken

2016

25

65

Drevviken

2017

13

66

Drevviken

2018

31

67

Drevviken

2019

33

68

Drevviken

2020

38

69

Drevviken

2021

25

70

Drevviken

2022

24

71

Drevviken

2023

22

72

Fiskarfjärden

1982

14

73

Fiskarfjärden

1983

15

74

Fiskarfjärden

1984

13

75

Fiskarfjärden

1985

10

76

Fiskarfjärden

1986

8,1

77

Fiskarfjärden

1987

7,9

78

Fiskarfjärden

1988

7,5

79

Fiskarfjärden

1989

7,7

80

Fiskarfjärden

1990

7,4

81

Fiskarfjärden

1991

12

82

Fiskarfjärden

1992

11

83

Fiskarfjärden

1993

11

84

Fiskarfjärden

1994

6,0

85

Fiskarfjärden

1995

6,4

86

Fiskarfjärden

1996

5,8

87

Fiskarfjärden

1997

5,1

88

Fiskarfjärden

1998

4,2

89

Fiskarfjärden

1999

7,3

90

Fiskarfjärden

2000

8,2

91

Fiskarfjärden

2001

14

92

Fiskarfjärden

2002

12

93

Fiskarfjärden

2003

12

94

Fiskarfjärden

2004

7,7

95

Fiskarfjärden

2005

7,3

96

Fiskarfjärden

2006

6,5

97

Fiskarfjärden

2007

5,1

98

Fiskarfjärden

2008

5,2

99

Fiskarfjärden

2009

7,8

100

Fiskarfjärden

2010

9,9

101

Fiskarfjärden

2011

9,4

102

Fiskarfjärden

2012

7,6

103

Fiskarfjärden

2013

5,6

104

Fiskarfjärden

2014

5,8

105

Fiskarfjärden

2015

6,0

106

Fiskarfjärden

2016

6,0

107

Fiskarfjärden

2017

5,9

108

Fiskarfjärden

2018

5,5

109

Fiskarfjärden

2019

5,6

110

Fiskarfjärden

2020

5,3

111

Fiskarfjärden

2021

40

112

Fiskarfjärden

2022

39

113

Fiskarfjärden

2023

41

114

Flaten

1982

5,2

115

Flaten

1983

5,2

116

Flaten

1984

4,7

117

Flaten

1985

4,6

118

Flaten

1986

4,2

119

Flaten

1987

7,5

120

Flaten

1988

7,9

121

Flaten

1989

9,3

122

Flaten

1990

6,8

123

Flaten

1991

9,8

124

Flaten

1992

8,0

125

Flaten

1993

12

126

Flaten

1994

8,3

127

Flaten

1995

9,9

128

Flaten

1996

4,7

129

Flaten

1997

4,5

130

Flaten

1998

4,9

131

Flaten

1999

4,7

132

Flaten

2000

5,4

133

Flaten

2001

3,1

134

Flaten

2002

3,0

135

Flaten

2003

1,7

136

Flaten

2004

1,9

137

Flaten

2005

2,7

138

Flaten

2006

2,8

139

Flaten

2007

2,6

140

Flaten

2008

3,3

141

Flaten

2009

3,7

142

Flaten

2010

4,0

143

Flaten

2011

3,2

144

Flaten

2012

3,3

145

Flaten

2013

3,0

146

Flaten

2014

2,0

147

Flaten

2015

2,0

148

Flaten

2016

2,4

149

Flaten

2017

2,6

150

Flaten

2018

2,8

151

Flaten

2019

2,6

152

Flaten

2020

2,4

153

Flaten

2021

2,1

154

Flaten

2022

2,0

155

Flaten

2023

1,8

156

Görväln

1981

5,7

157

Görväln

1982

6,3

158

Görväln

1986

7,0

159

Görväln

1987

8,7

160

Görväln

1988

7,8

161

Görväln

1989

8,1

162

Görväln

1990

6,1

163

Görväln

1991

12

164

Görväln

1992

13

165

Görväln

1993

13

166

Görväln

1994

6,0

167

Görväln

1995

5,0

168

Görväln

1996

4,9

169

Görväln

1997

5,3

170

Görväln

1998

5,3

171

Görväln

1999

8,0

172

Görväln

2000

8,9

173

Görväln

2001

11

174

Görväln

2002

10

175

Görväln

2003

9,5

176

Görväln

2004

6,2

177

Görväln

2005

6,3

178

Görväln

2006

6,0

179

Görväln

2007

7,9

180

Görväln

2008

6,9

181

Görväln

2009

9,6

182

Görväln

2010

10

183

Görväln

2011

11

184

Görväln

2012

8,5

185

Görväln

2013

7,3

186

Görväln

2014

6,6

187

Görväln

2015

7,1

188

Görväln

2016

6,4

189

Görväln

2017

5,6

190

Görväln

2018

8,6

191

Görväln

2019

8,7

192

Görväln

2020

8,4

193

Görväln

2021

43

194

Görväln

2022

43

195

Görväln

2023

44

196

Isbladskärret

1997

93

197

Isbladskärret

1998

70

198

Isbladskärret

2000

18

199

Isbladskärret

2001

55

200

Isbladskärret

2002

72

201

Isbladskärret

2003

68

202

Isbladskärret

2004

48

203

Isbladskärret

2006

18

204

Isbladskärret

2007

18

205

Isbladskärret

2010

16

206

Isbladskärret

2012

91

207

Isbladskärret

2013

64

208

Isbladskärret

2014

63

209

Isbladskärret

2015

9,3

210

Isbladskärret

2016

18

211

Isbladskärret

2017

39

212

Isbladskärret

2018

87

213

Isbladskärret

2020

160

214

Isbladskärret

2021

150

215

Isbladskärret

2022

110

216

Isbladskärret

2023

58

217

Judarn

1982

18

218

Judarn

1983

19

219

Judarn

1984

19

220

Judarn

1985

9,7

221

Judarn

1986

21

222

Judarn

1987

22

223

Judarn

1988

22

224

Judarn

1989

9,3

225

Judarn

1990

10

226

Judarn

1991

8,3

227

Judarn

1992

9,3

228

Judarn

1993

7,0

229

Judarn

1994

10

230

Judarn

1995

8,1

231

Judarn

1996

7,0

232

Judarn

1997

3,6

233

Judarn

1998

2,7

234

Judarn

1999

9,5

235

Judarn

2000

7,3

236

Judarn

2001

6,3

237

Judarn

2002

5,4

238

Judarn

2003

5,0

239

Judarn

2004

3,1

240

Judarn

2005

3,4

241

Judarn

2006

4,1

242

Judarn

2007

4,5

243

Judarn

2008

6,2

244

Judarn

2009

7,0

245

Judarn

2010

10

246

Judarn

2011

8,8

247

Judarn

2012

8,6

248

Judarn

2013

6,4

249

Judarn

2014

7,4

250

Judarn

2015

6,0

251

Judarn

2016

7,0

252

Judarn

2017

5,5

253

Judarn

2018

6,5

254

Judarn

2019

5,3

255

Judarn

2020

4,6

256

Judarn

2021

4,1

257

Judarn

2022

3,5

258

Judarn

2023

3,9

259

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

18

260

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

17

261

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

19

262

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

22

263

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

28

264

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

33

265

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

32

266

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

27

267

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

20

268

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

26

269

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

23

270

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

21

271

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

13

272

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

17

273

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

20

274

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

22

275

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

19

276

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

18

277

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

15

278

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

23

279

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

25

280

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

26

281

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

18

282

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

21

283

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

30

284

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

34

285

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

32

286

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

62

287

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

59

288

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2023

55

289

Kyrksjön

1982

30

290

Kyrksjön

1983

36

291

Kyrksjön

1984

35

292

Kyrksjön

1985

25

293

Kyrksjön

1986

25

294

Kyrksjön

1987

23

295

Kyrksjön

1988

22

296

Kyrksjön

1989

26

297

Kyrksjön

1990

28

298

Kyrksjön

1991

26

299

Kyrksjön

1992

14

300

Kyrksjön

1993

8,0

301

Kyrksjön

1994

7,7

302

Kyrksjön

1995

7,7

303

Kyrksjön

1996

8,1

304

Kyrksjön

1997

8,8

305

Kyrksjön

1998

7,7

306

Kyrksjön

1999

6,3

307

Kyrksjön

2000

4,0

308

Kyrksjön

2001

3,6

309

Kyrksjön

2002

10

310

Kyrksjön

2003

11

311

Kyrksjön

2004

10

312

Kyrksjön

2005

7,6

313

Kyrksjön

2006

10

314

Kyrksjön

2007

11

315

Kyrksjön

2008

15

316

Kyrksjön

2009

17

317

Kyrksjön

2010

29

318

Kyrksjön

2011

36

319

Kyrksjön

2012

32

320

Kyrksjön

2013

23

321

Kyrksjön

2014

19

322

Kyrksjön

2015

17

323

Kyrksjön

2016

20

324

Kyrksjön

2017

16

325

Kyrksjön

2018

37

326

Kyrksjön

2019

30

327

Kyrksjön

2020

28

328

Kyrksjön

2021

8,2

329

Kyrksjön

2022

8,4

330

Kyrksjön

2023

8,7

331

Laduviken

1982

26

332

Laduviken

1983

31

333

Laduviken

1984

30

334

Laduviken

1985

33

335

Laduviken

1986

28

336

Laduviken

1987

33

337

Laduviken

1988

30

338

Laduviken

1989

43

339

Laduviken

1990

40

340

Laduviken

1991

39

341

Laduviken

1992

24

342

Laduviken

1993

19

343

Laduviken

1994

21

344

Laduviken

1995

16

345

Laduviken

1996

11

346

Laduviken

1997

9,6

347

Laduviken

1998

8,8

348

Laduviken

1999

11

349

Laduviken

2000

12

350

Laduviken

2001

11

351

Laduviken

2002

11

352

Laduviken

2003

16

353

Laduviken

2004

15

354

Laduviken

2006

7,3

355

Laduviken

2007

7,8

356

Laduviken

2008

11

357

Laduviken

2009

12

358

Laduviken

2010

15

359

Laduviken

2011

12

360

Laduviken

2012

12

361

Laduviken

2013

9,0

362

Laduviken

2014

10

363

Laduviken

2015

9,0

364

Laduviken

2016

19

365

Laduviken

2017

18

366

Laduviken

2018

19

367

Laduviken

2019

19

368

Laduviken

2020

18

369

Laduviken

2021

43

370

Laduviken

2022

31

371

Laduviken

2023

33

372

Lappkärret

1997

40

373

Lappkärret

1998

38

374

Lappkärret

1999

64

375

Lappkärret

2000

55

376

Lappkärret

2001

52

377

Lappkärret

2002

16

378

Lappkärret

2003

21

379

Lappkärret

2004

16

380

Lappkärret

2005

23

381

Lappkärret

2006

27

382

Lappkärret

2007

25

383

Lappkärret

2008

19

384

Lappkärret

2009

15

385

Lappkärret

2010

18

386

Lappkärret

2011

18

387

Lappkärret

2012

14

388

Lappkärret

2013

24

389

Lappkärret

2014

41

390

Lappkärret

2015

41

391

Lappkärret

2016

26

392

Lappkärret

2017

9,4

393

Lappkärret

2018

16

394

Lappkärret

2020

160

395

Lappkärret

2021

200

396

Lappkärret

2022

150

397

Lappkärret

2023

70

398

Lillsjön

1982

190

399

Lillsjön

1983

210

400

Lillsjön

1984

260

401

Lillsjön

1985

260

402

Lillsjön

1986

130

403

Lillsjön

1987

140

404

Lillsjön

1988

160

405

Lillsjön

1989

130

406

Lillsjön

1990

140

407

Lillsjön

1991

130

408

Lillsjön

1992

140

409

Lillsjön

1993

140

410

Lillsjön

1994

170

411

Lillsjön

1995

190

412

Lillsjön

1996

180

413

Lillsjön

1997

250

414

Lillsjön

1998

230

415

Lillsjön

1999

210

416

Lillsjön

2000

110

417

Lillsjön

2001

130

418

Lillsjön

2002

160

419

Lillsjön

2003

140

420

Lillsjön

2004

120

421

Lillsjön

2005

100

422

Lillsjön

2006

99

423

Lillsjön

2007

120

424

Lillsjön

2008

140

425

Lillsjön

2009

150

426

Lillsjön

2010

140

427

Lillsjön

2011

150

428

Lillsjön

2012

130

429

Lillsjön

2013

140

430

Lillsjön

2014

100

431

Lillsjön

2015

110

432

Lillsjön

2016

110

433

Lillsjön

2017

110

434

Lillsjön

2018

150

435

Lillsjön

2019

160

436

Lillsjön

2020

160

437

Lillsjön

2021

170

438

Lillsjön

2022

130

439

Lillsjön

2023

140

440

Långsjön

1982

74

441

Långsjön

1983

120

442

Långsjön

1984

110

443

Långsjön

1985

110

444

Långsjön

1986

91

445

Långsjön

1987

75

446

Långsjön

1988

88

447

Långsjön

1989

63

448

Långsjön

1990

92

449

Långsjön

1991

100

450

Långsjön

1992

130

451

Långsjön

1993

120

452

Långsjön

1994

99

453

Långsjön

1995

64

454

Långsjön

1996

63

455

Långsjön

1997

120

456

Långsjön

1998

120

457

Långsjön

1999

150

458

Långsjön

2000

96

459

Långsjön

2001

98

460

Långsjön

2002

64

461

Långsjön

2003

72

462

Långsjön

2005

80

463

Långsjön

2006

36

464

Långsjön

2007

34

465

Långsjön

2008

23

466

Långsjön

2009

24

467

Långsjön

2010

28

468

Långsjön

2011

28

469

Långsjön

2012

22

470

Långsjön

2013

14

471

Långsjön

2014

37

472

Långsjön

2015

42

473

Långsjön

2016

48

474

Långsjön

2017

27

475

Långsjön

2018

32

476

Långsjön

2019

43

477

Långsjön

2020

52

478

Långsjön

2021

52

479

Långsjön

2022

49

480

Långsjön

2023

59

481

Magelungen

1982

88

482

Magelungen

1983

99

483

Magelungen

1984

78

484

Magelungen

1985

67

485

Magelungen

1986

47

486

Magelungen

1987

45

487

Magelungen

1988

41

488

Magelungen

1989

57

489

Magelungen

1990

58

490

Magelungen

1991

62

491

Magelungen

1992

65

492

Magelungen

1993

59

493

Magelungen

1994

56

494

Magelungen

1995

35

495

Magelungen

1996

43

496

Magelungen

1997

38

497

Magelungen

1998

35

498

Magelungen

1999

22

499

Magelungen

2000

20

500

Magelungen

2001

26

501

Magelungen

2002

34

502

Magelungen

2003

34

503

Magelungen

2004

31

504

Magelungen

2005

21

505

Magelungen

2006

18

506

Magelungen

2007

18

507

Magelungen

2008

22

508

Magelungen

2009

24

509

Magelungen

2010

21

510

Magelungen

2011

18

511

Magelungen

2012

17

512

Magelungen

2013

18

513

Magelungen

2014

18

514

Magelungen

2015

17

515

Magelungen

2016

14

516

Magelungen

2017

18

517

Magelungen

2018

21

518

Magelungen

2019

20

519

Magelungen

2020

15

520

Magelungen

2021

17

521

Magelungen

2022

14

522

Magelungen

2023

13

523

Riddarfjärden

1982

11

524

Riddarfjärden

1983

15

525

Riddarfjärden

1984

10

526

Riddarfjärden

1985

13

527

Riddarfjärden

1986

9,6

528

Riddarfjärden

1987

10

529

Riddarfjärden

1988

7,7

530

Riddarfjärden

1989

8,7

531

Riddarfjärden

1990

8,6

532

Riddarfjärden

1991

12

533

Riddarfjärden

1992

12

534

Riddarfjärden

1993

12

535

Riddarfjärden

1994

8,3

536

Riddarfjärden

1995

9,1

537

Riddarfjärden

1996

8,5

538

Riddarfjärden

1997

7,4

539

Riddarfjärden

1998

8,2

540

Riddarfjärden

1999

12

541

Riddarfjärden

2000

12

542

Riddarfjärden

2001

12

543

Riddarfjärden

2002

9,5

544

Riddarfjärden

2003

11

545

Riddarfjärden

2004

8,6

546

Riddarfjärden

2005

7,8

547

Riddarfjärden

2006

6,2

548

Riddarfjärden

2007

4,5

549

Riddarfjärden

2008

4,4

550

Riddarfjärden

2009

6,2

551

Riddarfjärden

2010

9,3

552

Riddarfjärden

2011

9,0

553

Riddarfjärden

2012

8,2

554

Riddarfjärden

2013

5,9

555

Riddarfjärden

2014

7,0

556

Riddarfjärden

2015

7,0

557

Riddarfjärden

2016

8,0

558

Riddarfjärden

2017

7,7

559

Riddarfjärden

2018

7,5

560

Riddarfjärden

2019

7,9

561

Riddarfjärden

2020

12

562

Riddarfjärden

2021

36

563

Riddarfjärden

2022

35

564

Riddarfjärden

2023

32

565

Råcksta Träsk

1982

250

566

Råcksta Träsk

1983

130

567

Råcksta Träsk

1984

110

568

Råcksta Träsk

1985

70

569

Råcksta Träsk

1986

65

570

Råcksta Träsk

1987

61

571

Råcksta Träsk

1988

38

572

Råcksta Träsk

1989

68

573

Råcksta Träsk

1990

56

574

Råcksta Träsk

1991

45

575

Råcksta Träsk

1992

29

576

Råcksta Träsk

1993

31

577

Råcksta Träsk

1994

34

578

Råcksta Träsk

1995

31

579

Råcksta Träsk

1996

27

580

Råcksta Träsk

1997

30

581

Råcksta Träsk

1998

30

582

Råcksta Träsk

1999

29

583

Råcksta Träsk

2000

43

584

Råcksta Träsk

2001

93

585

Råcksta Träsk

2002

100

586

Råcksta Träsk

2003

83

587

Råcksta Träsk

2004

38

588

Råcksta Träsk

2005

45

589

Råcksta Träsk

2006

60

590

Råcksta Träsk

2007

54

591

Råcksta Träsk

2008

48

592

Råcksta Träsk

2009

48

593

Råcksta Träsk

2010

59

594

Råcksta Träsk

2011

50

595

Råcksta Träsk

2012

40

596

Råcksta Träsk

2013

41

597

Råcksta Träsk

2014

50

598

Råcksta Träsk

2015

54

599

Råcksta Träsk

2016

52

600

Råcksta Träsk

2017

58

601

Råcksta Träsk

2018

57

602

Råcksta Träsk

2019

63

603

Råcksta Träsk

2020

56

604

Råcksta Träsk

2021

58

605

Råcksta Träsk

2022

41

606

Råcksta Träsk

2023

52

607

Rödstensfjärden

1996

4,0

608

Rödstensfjärden

1997

3,6

609

Rödstensfjärden

1998

3,8

610

Rödstensfjärden

1999

4,7

611

Rödstensfjärden

2000

5,9

612

Rödstensfjärden

2001

8,5

613

Rödstensfjärden

2002

8,2

614

Rödstensfjärden

2003

7,8

615

Rödstensfjärden

2004

5,2

616

Rödstensfjärden

2005

5,1

617

Rödstensfjärden

2006

4,9

618

Rödstensfjärden

2007

5,9

619

Rödstensfjärden

2008

6,3

620

Rödstensfjärden

2009

8,1

621

Rödstensfjärden

2010

8,8

622

Rödstensfjärden

2011

8,4

623

Rödstensfjärden

2012

7,0

624

Rödstensfjärden

2013

6,2

625

Rödstensfjärden

2014

6,3

626

Rödstensfjärden

2015

5,6

627

Rödstensfjärden

2016

4,9

628

Rödstensfjärden

2017

4,0

629

Rödstensfjärden

2018

4,5

630

Rödstensfjärden

2019

4,9

631

Rödstensfjärden

2020

5,3

632

Rödstensfjärden

2021

40

633

Rödstensfjärden

2022

40

634

Rödstensfjärden

2023

41

635

Sicklasjön

1982

64

636

Sicklasjön

1983

55

637

Sicklasjön

1984

48

638

Sicklasjön

1985

46

639

Sicklasjön

1986

50

640

Sicklasjön

1987

60

641

Sicklasjön

1988

51

642

Sicklasjön

1989

55

643

Sicklasjön

1990

34

644

Sicklasjön

1991

33

645

Sicklasjön

1992

36

646

Sicklasjön

1993

44

647

Sicklasjön

1994

49

648

Sicklasjön

1995

40

649

Sicklasjön

1996

47

650

Sicklasjön

1997

45

651

Sicklasjön

1998

41

652

Sicklasjön

1999

34

653

Sicklasjön

2000

36

654

Sicklasjön

2001

48

655

Sicklasjön

2002

46

656

Sicklasjön

2003

45

657

Sicklasjön

2004

39

658

Sicklasjön

2005

38

659

Sicklasjön

2006

35

660

Sicklasjön

2007

42

661

Sicklasjön

2008

59

662

Sicklasjön

2009

60

663

Sicklasjön

2010

52

664

Sicklasjön

2011

46

665

Sicklasjön

2012

50

666

Sicklasjön

2013

49

667

Sicklasjön

2014

42

668

Sicklasjön

2015

37

669

Sicklasjön

2016

68

670

Sicklasjön

2017

79

671

Sicklasjön

2018

91

672

Sicklasjön

2019

52

673

Sicklasjön

2020

44

674

Sicklasjön

2021

26

675

Sicklasjön

2022

26

676

Sicklasjön

2023

13

677

Spegeldammen

1998

22

678

Spegeldammen

1999

26

679

Spegeldammen

2000

58

680

Spegeldammen

2001

57

681

Spegeldammen

2002

52

682

Spegeldammen

2003

36

683

Spegeldammen

2004

20

684

Spegeldammen

2005

25

685

Spegeldammen

2006

21

686

Spegeldammen

2007

21

687

Spegeldammen

2008

18

688

Spegeldammen

2009

9,0

689

Spegeldammen

2010

17

690

Spegeldammen

2011

32

691

Spegeldammen

2012

38

692

Spegeldammen

2013

69

693

Spegeldammen

2014

90

694

Spegeldammen

2015

92

695

Spegeldammen

2016

79

696

Spegeldammen

2017

56

697

Spegeldammen

2018

64

698

Spegeldammen

2020

78

699

Spegeldammen

2021

76

700

Spegeldammen

2022

57

701

Spegeldammen

2023

36

702

Trekanten

1982

110

703

Trekanten

1983

72

704

Trekanten

1984

42

705

Trekanten

1985

47

706

Trekanten

1986

57

707

Trekanten

1987

95

708

Trekanten

1988

110

709

Trekanten

1989

100

710

Trekanten

1990

51

711

Trekanten

1991

15

712

Trekanten

1992

7,5

713

Trekanten

1993

24

714

Trekanten

1994

45

715

Trekanten

1995

34

716

Trekanten

1996

23

717

Trekanten

1997

13

718

Trekanten

1998

13

719

Trekanten

1999

16

720

Trekanten

2000

23

721

Trekanten

2001

28

722

Trekanten

2002

23

723

Trekanten

2003

11

724

Trekanten

2004

11

725

Trekanten

2005

16

726

Trekanten

2006

22

727

Trekanten

2007

18

728

Trekanten

2008

17

729

Trekanten

2009

31

730

Trekanten

2010

32

731

Trekanten

2011

30

732

Trekanten

2012

9,0

733

Trekanten

2013

7,7

734

Trekanten

2014

7,0

735

Trekanten

2015

8,0

736

Trekanten

2016

11

737

Trekanten

2017

9,3

738

Trekanten

2018

7,5

739

Trekanten

2019

9,8

740

Trekanten

2020

8,9

741

Trekanten

2021

9,4

742

Trekanten

2022

3,8

743

Trekanten

2023

4,2

744

Ulvsundasjön

1982

14

745

Ulvsundasjön

1983

18

746

Ulvsundasjön

1984

17

747

Ulvsundasjön

1985

19

748

Ulvsundasjön

1986

16

749

Ulvsundasjön

1987

19

750

Ulvsundasjön

1988

16

751

Ulvsundasjön

1989

18

752

Ulvsundasjön

1990

15

753

Ulvsundasjön

1991

16

754

Ulvsundasjön

1992

13

755

Ulvsundasjön

1993

12

756

Ulvsundasjön

1994

10

757

Ulvsundasjön

1995

10

758

Ulvsundasjön

1996

8,9

759

Ulvsundasjön

1997

7,9

760

Ulvsundasjön

1998

11

761

Ulvsundasjön

1999

14

762

Ulvsundasjön

2000

16

763

Ulvsundasjön

2001

18

764

Ulvsundasjön

2002

18

765

Ulvsundasjön

2003

15

766

Ulvsundasjön

2004

11

767

Ulvsundasjön

2005

7,9

768

Ulvsundasjön

2006

7,0

769

Ulvsundasjön

2007

5,8

770

Ulvsundasjön

2008

7,4

771

Ulvsundasjön

2009

10

772

Ulvsundasjön

2010

13

773

Ulvsundasjön

2011

11

774

Ulvsundasjön

2012

10

775

Ulvsundasjön

2013

8,7

776

Ulvsundasjön

2014

9,0

777

Ulvsundasjön

2015

9,0

778

Ulvsundasjön

2016

9,0

779

Ulvsundasjön

2017

6,8

780

Ulvsundasjön

2018

6,7

781

Ulvsundasjön

2019

8,0

782

Ulvsundasjön

2020

7,3

783

Ulvsundasjön

2021

28

784

Ulvsundasjön

2022

28

785

Ulvsundasjön

2023

32

786

Årstaviken

1982

7,3

787

Årstaviken

1983

10

788

Årstaviken

1984

11

789

Årstaviken

1985

12

790

Årstaviken

1986

11

791

Årstaviken

1987

13

792

Årstaviken

1988

14

793

Årstaviken

1989

15

794

Årstaviken

1990

12

795

Årstaviken

1991

15

796

Årstaviken

1992

16

797

Årstaviken

1993

16

798

Årstaviken

1994

9,0

799

Årstaviken

1995

9,3

800

Årstaviken

1996

8,9

801

Årstaviken

1997

8,2

802

Årstaviken

1998

11

803

Årstaviken

1999

12

804

Årstaviken

2000

12

805

Årstaviken

2001

16

806

Årstaviken

2002

16

807

Årstaviken

2003

17

808

Årstaviken

2004

11

809

Årstaviken

2005

9,4

810

Årstaviken

2006

7,1

811

Årstaviken

2007

6,5

812

Årstaviken

2008

6,2

813

Årstaviken

2009

8,0

814

Årstaviken

2010

9,5

815

Årstaviken

2011

9,1

816

Årstaviken

2012

9,1

817

Årstaviken

2013

7,5

818

Årstaviken

2014

8,1

819

Årstaviken

2015

7,0

820

Årstaviken

2016

7,0

821

Årstaviken

2017

7,0

822

Årstaviken

2018

7,2

823

Årstaviken

2019

8,8

824

Årstaviken

2020

7,9

825

Årstaviken

2021

22

826

Årstaviken

2022

20

827

Årstaviken

2023

22

828

Ältasjön

1982

59

829

Ältasjön

1983

66

830

Ältasjön

1984

44

831

Ältasjön

1985

48

832

Ältasjön

1986

24

833

Ältasjön

1987

20

834

Ältasjön

1988

13

835

Ältasjön

1989

13

836

Ältasjön

1990

16

837

Ältasjön

1991

8,5

838

Ältasjön

1992

26

839

Ältasjön

1993

32

840

Ältasjön

1994

46

841

Ältasjön

1995

55

842

Ältasjön

1996

83

843

Ältasjön

1997

86

844

Ältasjön

1998

90

845

Ältasjön

1999

62

846

Ältasjön

2000

81

847

Ältasjön

2001

87

848

Ältasjön

2002

100

849

Ältasjön

2003

100

850

Ältasjön

2004

76

851

Ältasjön

2005

86

852

Ältasjön

2006

53

853

Ältasjön

2007

60

854

Ältasjön

2008

34

855

Ältasjön

2009

38

856

Ältasjön

2010

45

857

Ältasjön

2011

62

858

Ältasjön

2012

54

859

Ältasjön

2013

57

860

Ältasjön

2014

45

861

Ältasjön

2015

44

862

Ältasjön

2016

39

863

Ältasjön

2017

48

864

Ältasjön

2018

62

865

Ältasjön

2019

62

866

Ältasjön

2020

53

867

Ältasjön

2021

49

868

Ältasjön

2022

42

869

Ältasjön

2023

41

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.