Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.7

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultat i augusti redovisas på miljöbarometern.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)

0

Brunnsviken

1982

0,9

1

Brunnsviken

1983

1,0

2

Brunnsviken

1984

0,9

3

Brunnsviken

1985

0,8

4

Brunnsviken

1986

0,9

5

Brunnsviken

1987

0,9

6

Brunnsviken

1988

0,9

7

Brunnsviken

1989

0,8

8

Brunnsviken

1990

0,9

9

Brunnsviken

1991

1,4

10

Brunnsviken

1992

1,6

11

Brunnsviken

1993

1,6

12

Brunnsviken

1994

1,5

13

Brunnsviken

1995

1,6

14

Brunnsviken

1996

1,6

15

Brunnsviken

1997

1,6

16

Brunnsviken

1998

1,6

17

Brunnsviken

1999

1,6

18

Brunnsviken

2000

1,7

19

Brunnsviken

2001

1,8

20

Brunnsviken

2002

2,0

21

Brunnsviken

2003

2,1

22

Brunnsviken

2004

2,8

23

Brunnsviken

2005

3,0

24

Brunnsviken

2006

2,9

25

Brunnsviken

2007

2,1

26

Brunnsviken

2008

1,8

27

Brunnsviken

2009

1,9

28

Brunnsviken

2010

1,9

29

Brunnsviken

2011

1,9

30

Brunnsviken

2012

1,9

31

Brunnsviken

2013

2,0

32

Brunnsviken

2014

2,0

33

Brunnsviken

2015

2,5

34

Brunnsviken

2016

2,9

35

Brunnsviken

2017

3,2

36

Brunnsviken

2018

2,6

37

Brunnsviken

2019

2,5

38

Brunnsviken

2020

2,2

39

Brunnsviken

2022

2,7

40

Brunnsviken

2023

3,0

41

Djurgårdsbrunnsviken

1982

1,3

42

Djurgårdsbrunnsviken

1983

1,3

43

Djurgårdsbrunnsviken

1984

1,2

44

Djurgårdsbrunnsviken

1985

1,5

45

Djurgårdsbrunnsviken

1986

1,5

46

Djurgårdsbrunnsviken

1987

1,6

47

Djurgårdsbrunnsviken

1988

1,5

48

Djurgårdsbrunnsviken

1989

1,3

49

Djurgårdsbrunnsviken

1990

1,2

50

Djurgårdsbrunnsviken

1991

1,6

51

Djurgårdsbrunnsviken

1992

2,6

52

Djurgårdsbrunnsviken

1993

3,3

53

Djurgårdsbrunnsviken

1994

2,9

54

Djurgårdsbrunnsviken

1995

2,0

55

Djurgårdsbrunnsviken

1996

1,4

56

Djurgårdsbrunnsviken

1997

1,7

57

Djurgårdsbrunnsviken

1998

2,3

58

Djurgårdsbrunnsviken

1999

2,5

59

Djurgårdsbrunnsviken

2000

2,7

60

Djurgårdsbrunnsviken

2001

2,4

61

Djurgårdsbrunnsviken

2002

2,5

62

Djurgårdsbrunnsviken

2003

2,4

63

Djurgårdsbrunnsviken

2004

2,6

64

Djurgårdsbrunnsviken

2005

2,6

65

Djurgårdsbrunnsviken

2006

2,5

66

Djurgårdsbrunnsviken

2007

2,3

67

Djurgårdsbrunnsviken

2008

2,0

68

Djurgårdsbrunnsviken

2009

2,0

69

Djurgårdsbrunnsviken

2010

1,9

70

Djurgårdsbrunnsviken

2011

1,8

71

Djurgårdsbrunnsviken

2012

1,5

72

Djurgårdsbrunnsviken

2013

1,4

73

Djurgårdsbrunnsviken

2014

1,5

74

Djurgårdsbrunnsviken

2015

1,6

75

Djurgårdsbrunnsviken

2016

1,5

76

Djurgårdsbrunnsviken

2017

1,4

77

Djurgårdsbrunnsviken

2018

1,2

78

Djurgårdsbrunnsviken

2019

1,3

79

Djurgårdsbrunnsviken

2020

1,3

80

Djurgårdsbrunnsviken

2022

1,6

81

Djurgårdsbrunnsviken

2023

1,9

82

Hammarby sjö

1994

2,7

83

Hammarby sjö

1995

2,6

84

Hammarby sjö

1996

3,7

85

Hammarby sjö

1997

4,0

86

Hammarby sjö

1998

4,3

87

Hammarby sjö

1999

3,5

88

Hammarby sjö

2000

3,2

89

Hammarby sjö

2001

3,2

90

Hammarby sjö

2002

2,9

91

Hammarby sjö

2003

3,2

92

Hammarby sjö

2004

3,3

93

Hammarby sjö

2005

3,4

94

Hammarby sjö

2006

3,1

95

Hammarby sjö

2007

3,1

96

Hammarby sjö

2008

3,1

97

Hammarby sjö

2009

3,1

98

Hammarby sjö

2010

2,8

99

Hammarby sjö

2011

2,5

100

Hammarby sjö

2012

2,4

101

Hammarby sjö

2013

2,0

102

Hammarby sjö

2014

1,9

103

Hammarby sjö

2015

1,7

104

Hammarby sjö

2016

1,8

105

Hammarby sjö

2017

1,5

106

Hammarby sjö

2018

1,8

107

Hammarby sjö

2019

2,6

108

Hammarby sjö

2020

2,8

109

Hammarby sjö

2022

2,6

110

Hammarby sjö

2023

2,8

111

Husarviken

1982

0,9

112

Husarviken

1983

1,0

113

Husarviken

1984

1,0

114

Husarviken

1985

1,2

115

Husarviken

1986

1,1

116

Husarviken

1987

1,2

117

Husarviken

1988

1,1

118

Husarviken

1989

1,2

119

Husarviken

1990

1,0

120

Husarviken

1991

1,1

121

Husarviken

1992

1,2

122

Husarviken

1993

1,0

123

Husarviken

1994

0,8

124

Husarviken

1995

0,8

125

Husarviken

1996

1,0

126

Husarviken

1997

1,3

127

Husarviken

1998

1,3

128

Husarviken

1999

1,3

129

Husarviken

2000

1,4

130

Husarviken

2001

1,3

131

Husarviken

2002

1,4

132

Husarviken

2003

1,3

133

Husarviken

2004

1,6

134

Husarviken

2005

1,8

135

Husarviken

2006

1,8

136

Husarviken

2007

1,9

137

Husarviken

2008

1,5

138

Husarviken

2009

1,5

139

Husarviken

2010

1,0

140

Husarviken

2011

1,1

141

Husarviken

2012

0,9

142

Husarviken

2013

1,0

143

Husarviken

2014

0,9

144

Husarviken

2015

0,8

145

Husarviken

2016

0,9

146

Husarviken

2017

0,5

147

Husarviken

2018

0,6

148

Husarviken

2019

1,1

149

Husarviken

2020

1,2

150

Husarviken

2022

1,2

151

Husarviken

2023

1,2

152

Lilla Värtan

1982

2,0

153

Lilla Värtan

1983

2,3

154

Lilla Värtan

1984

1,9

155

Lilla Värtan

1985

1,8

156

Lilla Värtan

1986

2,1

157

Lilla Värtan

1987

2,4

158

Lilla Värtan

1988

2,7

159

Lilla Värtan

1989

2,6

160

Lilla Värtan

1990

2,8

161

Lilla Värtan

1991

2,8

162

Lilla Värtan

1992

2,7

163

Lilla Värtan

1993

2,5

164

Lilla Värtan

1994

2,8

165

Lilla Värtan

1995

3,1

166

Lilla Värtan

1996

4,1

167

Lilla Värtan

1997

4,4

168

Lilla Värtan

1998

4,5

169

Lilla Värtan

1999

4,1

170

Lilla Värtan

2000

3,4

171

Lilla Värtan

2001

3,7

172

Lilla Värtan

2002

3,4

173

Lilla Värtan

2003

4,1

174

Lilla Värtan

2004

4,0

175

Lilla Värtan

2005

4,2

176

Lilla Värtan

2006

4,0

177

Lilla Värtan

2007

4,1

178

Lilla Värtan

2008

3,8

179

Lilla Värtan

2009

3,3

180

Lilla Värtan

2010

2,7

181

Lilla Värtan

2011

2,6

182

Lilla Värtan

2012

2,7

183

Lilla Värtan

2013

2,6

184

Lilla Värtan

2014

2,4

185

Lilla Värtan

2015

3,1

186

Lilla Värtan

2016

2,9

187

Lilla Värtan

2017

3,8

188

Lilla Värtan

2018

3,2

189

Lilla Värtan

2019

3,3

190

Lilla Värtan

2020

2,8

191

Lilla Värtan

2022

3,0

192

Lilla Värtan

2023

3,5

193

Saltsjön

1982

2,4

194

Saltsjön

1983

3,1

195

Saltsjön

1984

3,5

196

Saltsjön

1985

3,8

197

Saltsjön

1986

3,5

198

Saltsjön

1987

3,4

199

Saltsjön

1988

3,4

200

Saltsjön

1989

3,8

201

Saltsjön

1990

3,5

202

Saltsjön

1991

3,0

203

Saltsjön

1992

2,5

204

Saltsjön

1993

2,4

205

Saltsjön

1994

2,7

206

Saltsjön

1995

2,6

207

Saltsjön

1996

2,5

208

Saltsjön

1997

3,0

209

Saltsjön

1998

3,7

210

Saltsjön

1999

4,4

211

Saltsjön

2000

4,2

212

Saltsjön

2001

3,8

213

Saltsjön

2002

3,9

214

Saltsjön

2003

4,1

215

Saltsjön

2004

4,1

216

Saltsjön

2005

4,1

217

Saltsjön

2006

3,6

218

Saltsjön

2007

3,6

219

Saltsjön

2008

3,4

220

Saltsjön

2009

3,6

221

Saltsjön

2010

3,3

222

Saltsjön

2011

3,1

223

Saltsjön

2012

3,1

224

Saltsjön

2013

2,9

225

Saltsjön

2014

2,5

226

Saltsjön

2015

2,3

227

Saltsjön

2016

2,7

228

Saltsjön

2017

2,9

229

Saltsjön

2018

2,7

230

Saltsjön

2019

2,5

231

Saltsjön

2020

2,5

232

Saltsjön

2022

2,7

233

Saltsjön

2023

3,1

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna har siktdjupet visat måttlig status i fyra av Stockholms kustvatten med ett siktdjup på mellan 2,6-3,0 m. I Djurgårdsbrunnsviken och Husarviken är siktdjupet 1,6 m respektive 1,2 m vilket motsvarar otillfredsställande status.