Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.12

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Bällstaviken

1976

1,1

1

Bällstaviken

1977

1,1

2

Bällstaviken

1978

1,1

3

Bällstaviken

1979

0,9

4

Bällstaviken

1980

0,7

5

Bällstaviken

1981

0,8

6

Bällstaviken

1982

1,0

7

Bällstaviken

1983

1,2

8

Bällstaviken

1984

1,0

9

Bällstaviken

1985

1,0

10

Bällstaviken

1986

1,2

11

Bällstaviken

1987

1,5

12

Bällstaviken

1988

1,8

13

Bällstaviken

1989

1,4

14

Bällstaviken

1990

0,9

15

Bällstaviken

1991

0,6

16

Bällstaviken

1992

0,7

17

Bällstaviken

1993

0,7

18

Bällstaviken

1994

0,6

19

Bällstaviken

1995

0,6

20

Bällstaviken

1996

0,6

21

Bällstaviken

1997

0,6

22

Bällstaviken

1998

0,6

23

Bällstaviken

1999

0,7

24

Bällstaviken

2000

0,8

25

Bällstaviken

2001

0,7

26

Bällstaviken

2002

0,7

27

Bällstaviken

2003

0,6

28

Bällstaviken

2004

0,5

29

Bällstaviken

2005

0,5

30

Bällstaviken

2006

0,6

31

Bällstaviken

2007

0,7

32

Bällstaviken

2008

0,8

33

Bällstaviken

2009

0,8

34

Bällstaviken

2010

0,7

35

Bällstaviken

2011

0,6

36

Bällstaviken

2012

0,5

37

Bällstaviken

2013

0,5

38

Bällstaviken

2014

0,6

39

Bällstaviken

2015

0,6

40

Bällstaviken

2016

0,6

41

Bällstaviken

2017

0,5

42

Bällstaviken

2018

0,5

43

Bällstaviken

2019

0,5

44

Bällstaviken

2020

0,5

45

Drevviken

1976

0,9

46

Drevviken

1977

0,9

47

Drevviken

1978

0,9

48

Drevviken

1979

1,0

49

Drevviken

1980

1,1

50

Drevviken

1981

1,3

51

Drevviken

1982

1,4

52

Drevviken

1983

1,3

53

Drevviken

1984

1,2

54

Drevviken

1985

1,3

55

Drevviken

1986

1,1

56

Drevviken

1987

1,0

57

Drevviken

1988

0,8

58

Drevviken

1989

0,9

59

Drevviken

1990

1,2

60

Drevviken

1991

1,1

61

Drevviken

1992

1,1

62

Drevviken

1993

1,0

63

Drevviken

1994

1,1

64

Drevviken

1995

1,0

65

Drevviken

1996

1,0

66

Drevviken

1997

1,1

67

Drevviken

1998

1,0

68

Drevviken

1999

1,0

69

Drevviken

2000

0,9

70

Drevviken

2001

0,9

71

Drevviken

2002

0,8

72

Drevviken

2003

0,7

73

Drevviken

2004

0,7

74

Drevviken

2005

0,6

75

Drevviken

2006

0,7

76

Drevviken

2007

0,7

77

Drevviken

2008

0,8

78

Drevviken

2009

0,8

79

Drevviken

2010

0,9

80

Drevviken

2011

0,8

81

Drevviken

2012

0,7

82

Drevviken

2013

0,6

83

Drevviken

2014

0,7

84

Drevviken

2015

0,6

85

Drevviken

2016

0,6

86

Drevviken

2017

0,6

87

Drevviken

2018

0,7

88

Drevviken

2019

0,7

89

Drevviken

2020

0,8

90

Fiskarfjärden

1976

0,6

91

Fiskarfjärden

1977

0,7

92

Fiskarfjärden

1978

0,7

93

Fiskarfjärden

1979

0,7

94

Fiskarfjärden

1980

0,6

95

Fiskarfjärden

1981

0,8

96

Fiskarfjärden

1982

0,9

97

Fiskarfjärden

1983

0,9

98

Fiskarfjärden

1984

0,8

99

Fiskarfjärden

1985

0,8

100

Fiskarfjärden

1986

0,9

101

Fiskarfjärden

1987

0,8

102

Fiskarfjärden

1988

0,8

103

Fiskarfjärden

1989

0,7

104

Fiskarfjärden

1990

0,8

105

Fiskarfjärden

1991

0,6

106

Fiskarfjärden

1992

0,6

107

Fiskarfjärden

1993

0,5

108

Fiskarfjärden

1994

0,4

109

Fiskarfjärden

1995

0,4

110

Fiskarfjärden

1996

0,4

111

Fiskarfjärden

1997

0,4

112

Fiskarfjärden

1998

0,4

113

Fiskarfjärden

1999

0,5

114

Fiskarfjärden

2000

0,5

115

Fiskarfjärden

2001

0,6

116

Fiskarfjärden

2002

0,6

117

Fiskarfjärden

2003

0,5

118

Fiskarfjärden

2004

0,4

119

Fiskarfjärden

2005

0,4

120

Fiskarfjärden

2006

0,4

121

Fiskarfjärden

2007

0,4

122

Fiskarfjärden

2008

0,5

123

Fiskarfjärden

2009

0,5

124

Fiskarfjärden

2010

0,5

125

Fiskarfjärden

2011

0,5

126

Fiskarfjärden

2012

0,5

127

Fiskarfjärden

2013

0,4

128

Fiskarfjärden

2014

0,4

129

Fiskarfjärden

2015

0,4

130

Fiskarfjärden

2016

0,4

131

Fiskarfjärden

2017

0,4

132

Fiskarfjärden

2018

0,4

133

Fiskarfjärden

2019

0,4

134

Fiskarfjärden

2020

0,4

135

Flaten

1979

0,5

136

Flaten

1980

0,6

137

Flaten

1981

0,6

138

Flaten

1982

0,6

139

Flaten

1983

0,6

140

Flaten

1984

0,5

141

Flaten

1985

0,4

142

Flaten

1986

0,4

143

Flaten

1987

0,4

144

Flaten

1988

0,4

145

Flaten

1989

0,5

146

Flaten

1990

0,5

147

Flaten

1991

0,6

148

Flaten

1992

0,5

149

Flaten

1993

0,6

150

Flaten

1994

0,5

151

Flaten

1995

0,5

152

Flaten

1996

0,5

153

Flaten

1997

0,5

154

Flaten

1998

0,5

155

Flaten

1999

0,5

156

Flaten

2000

0,5

157

Flaten

2001

0,4

158

Flaten

2002

0,4

159

Flaten

2003

0,4

160

Flaten

2004

0,4

161

Flaten

2005

0,3

162

Flaten

2006

0,4

163

Flaten

2007

0,4

164

Flaten

2008

0,4

165

Flaten

2009

0,4

166

Flaten

2010

0,4

167

Flaten

2011

0,4

168

Flaten

2012

0,4

169

Flaten

2013

0,4

170

Flaten

2014

0,4

171

Flaten

2015

0,4

172

Flaten

2016

0,4

173

Flaten

2017

0,4

174

Flaten

2018

0,4

175

Flaten

2019

0,4

176

Flaten

2020

0,4

177

Görväln

1981

0,8

178

Görväln

1982

0,7

179

Görväln

1983

0,7

180

Görväln

1984

0,6

181

Görväln

1985

0,6

182

Görväln

1986

0,6

183

Görväln

1987

0,7

184

Görväln

1988

0,8

185

Görväln

1989

0,6

186

Görväln

1990

0,8

187

Görväln

1991

0,6

188

Görväln

1992

0,7

189

Görväln

1993

0,5

190

Görväln

1994

0,5

191

Görväln

1995

0,4

192

Görväln

1996

0,4

193

Görväln

1997

0,4

194

Görväln

1998

0,4

195

Görväln

1999

0,5

196

Görväln

2000

0,6

197

Görväln

2001

0,6

198

Görväln

2002

0,6

199

Görväln

2003

0,6

200

Görväln

2004

0,5

201

Görväln

2005

0,4

202

Görväln

2006

0,4

203

Görväln

2007

0,5

204

Görväln

2008

0,5

205

Görväln

2009

0,6

206

Görväln

2010

0,5

207

Görväln

2011

0,5

208

Görväln

2012

0,5

209

Görväln

2013

0,5

210

Görväln

2014

0,5

211

Görväln

2015

0,5

212

Görväln

2016

0,4

213

Görväln

2017

0,4

214

Görväln

2018

0,4

215

Isbladskärret

1997

2,0

216

Isbladskärret

1998

1,9

217

Isbladskärret

1999

1,7

218

Isbladskärret

2000

1,5

219

Isbladskärret

2001

1,7

220

Isbladskärret

2002

1,4

221

Isbladskärret

2003

1,5

222

Isbladskärret

2004

1,3

223

Isbladskärret

2005

1,5

224

Isbladskärret

2006

1,7

225

Isbladskärret

2007

2,1

226

Isbladskärret

2010

2,4

227

Isbladskärret

2012

2,4

228

Isbladskärret

2013

2,2

229

Isbladskärret

2014

2,3

230

Isbladskärret

2015

2,1

231

Isbladskärret

2016

2,5

232

Isbladskärret

2017

2,5

233

Isbladskärret

2018

3,1

234

Isbladskärret

2020

3,1

235

Judarn

1976

0,7

236

Judarn

1977

0,8

237

Judarn

1978

0,7

238

Judarn

1979

0,7

239

Judarn

1980

0,7

240

Judarn

1981

0,8

241

Judarn

1982

0,9

242

Judarn

1983

0,9

243

Judarn

1984

0,8

244

Judarn

1985

0,8

245

Judarn

1986

0,7

246

Judarn

1987

0,8

247

Judarn

1988

0,7

248

Judarn

1989

0,9

249

Judarn

1990

0,9

250

Judarn

1991

0,9

251

Judarn

1992

0,7

252

Judarn

1993

0,6

253

Judarn

1994

0,6

254

Judarn

1995

0,6

255

Judarn

1996

0,5

256

Judarn

1997

0,5

257

Judarn

1998

0,6

258

Judarn

1999

0,6

259

Judarn

2000

0,6

260

Judarn

2001

0,5

261

Judarn

2002

0,5

262

Judarn

2003

0,4

263

Judarn

2004

0,4

264

Judarn

2005

0,4

265

Judarn

2006

0,5

266

Judarn

2007

0,6

267

Judarn

2008

0,7

268

Judarn

2009

0,6

269

Judarn

2010

0,6

270

Judarn

2011

0,5

271

Judarn

2012

0,5

272

Judarn

2013

0,5

273

Judarn

2014

0,5

274

Judarn

2015

0,5

275

Judarn

2016

0,5

276

Judarn

2017

0,5

277

Judarn

2018

0,6

278

Judarn

2019

0,6

279

Judarn

2020

0,6

280

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1975

0,7

281

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1976

0,8

282

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1977

0,9

283

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1978

0,8

284

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1979

0,8

285

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1980

0,7

286

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1981

0,7

287

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

0,8

288

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

0,8

289

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

0,8

290

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

0,8

291

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

1,0

292

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

1,2

293

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

1,3

294

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

0,9

295

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

0,8

296

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

0,6

297

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

0,7

298

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

0,6

299

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

0,6

300

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

0,5

301

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

0,5

302

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

0,5

303

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

0,5

304

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

0,8

305

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

0,8

306

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

0,9

307

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

0,6

308

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

0,7

309

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

0,6

310

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

0,6

311

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

0,7

312

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

0,8

313

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

0,8

314

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

0,7

315

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

0,6

316

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

0,6

317

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

0,6

318

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

0,7

319

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

0,7

320

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

0,7

321

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

0,6

322

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

0,6

323

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

0,6

324

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

0,7

325

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

0,7

326

Kyrksjön

1976

1,3

327

Kyrksjön

1977

1,5

328

Kyrksjön

1978

1,5

329

Kyrksjön

1979

1,5

330

Kyrksjön

1980

1,8

331

Kyrksjön

1981

1,9

332

Kyrksjön

1982

2,1

333

Kyrksjön

1983

2,0

334

Kyrksjön

1984

2,0

335

Kyrksjön

1985

1,8

336

Kyrksjön

1986

1,6

337

Kyrksjön

1987

1,5

338

Kyrksjön

1988

1,3

339

Kyrksjön

1989

1,3

340

Kyrksjön

1990

1,4

341

Kyrksjön

1991

1,4

342

Kyrksjön

1992

1,2

343

Kyrksjön

1993

1,0

344

Kyrksjön

1994

1,0

345

Kyrksjön

1995

1,0

346

Kyrksjön

1996

1,0

347

Kyrksjön

1997

1,1

348

Kyrksjön

1998

1,2

349

Kyrksjön

1999

1,1

350

Kyrksjön

2000

1,1

351

Kyrksjön

2001

1,1

352

Kyrksjön

2002

1,1

353

Kyrksjön

2003

1,0

354

Kyrksjön

2004

1,1

355

Kyrksjön

2005

1,1

356

Kyrksjön

2006

1,4

357

Kyrksjön

2007

1,5

358

Kyrksjön

2008

1,7

359

Kyrksjön

2009

1,7

360

Kyrksjön

2010

1,8

361

Kyrksjön

2011

1,8

362

Kyrksjön

2012

1,7

363

Kyrksjön

2013

1,6

364

Kyrksjön

2014

1,6

365

Kyrksjön

2015

1,5

366

Kyrksjön

2016

1,5

367

Kyrksjön

2017

1,6

368

Kyrksjön

2018

2,0

369

Kyrksjön

2019

2,0

370

Kyrksjön

2020

2,1

371

Laduviken

1975

1,6

372

Laduviken

1976

1,4

373

Laduviken

1977

1,5

374

Laduviken

1978

1,3

375

Laduviken

1979

1,3

376

Laduviken

1980

1,2

377

Laduviken

1981

1,2

378

Laduviken

1982

1,2

379

Laduviken

1983

1,4

380

Laduviken

1984

1,4

381

Laduviken

1985

1,4

382

Laduviken

1986

1,2

383

Laduviken

1987

1,1

384

Laduviken

1988

0,8

385

Laduviken

1989

0,9

386

Laduviken

1990

1,1

387

Laduviken

1991

1,2

388

Laduviken

1992

1,1

389

Laduviken

1993

0,8

390

Laduviken

1994

0,7

391

Laduviken

1995

0,6

392

Laduviken

1996

0,7

393

Laduviken

1997

0,7

394

Laduviken

1998

0,7

395

Laduviken

1999

0,7

396

Laduviken

2000

0,7

397

Laduviken

2001

0,7

398

Laduviken

2002

0,7

399

Laduviken

2003

0,7

400

Laduviken

2004

0,7

401

Laduviken

2005

0,7

402

Laduviken

2006

0,6

403

Laduviken

2007

0,8

404

Laduviken

2008

0,9

405

Laduviken

2009

0,9

406

Laduviken

2010

0,8

407

Laduviken

2011

0,7

408

Laduviken

2012

0,6

409

Laduviken

2013

0,7

410

Laduviken

2014

0,8

411

Laduviken

2015

0,8

412

Laduviken

2016

0,6

413

Laduviken

2017

0,6

414

Laduviken

2018

0,6

415

Laduviken

2019

0,8

416

Laduviken

2020

0,8

417

Lappkärret

1991

1,3

418

Lappkärret

1997

1,1

419

Lappkärret

1998

1,1

420

Lappkärret

2000

1,3

421

Lappkärret

2001

1,5

422

Lappkärret

2002

1,3

423

Lappkärret

2003

1,4

424

Lappkärret

2004

1,3

425

Lappkärret

2005

1,2

426

Lappkärret

2006

1,3

427

Lappkärret

2007

1,4

428

Lappkärret

2008

1,4

429

Lappkärret

2009

1,3

430

Lappkärret

2010

1,2

431

Lappkärret

2011

1,2

432

Lappkärret

2012

1,2

433

Lappkärret

2013

1,2

434

Lappkärret

2014

1,1

435

Lappkärret

2015

1,1

436

Lappkärret

2016

1,1

437

Lappkärret

2017

1,1

438

Lappkärret

2018

1,1

439

Lappkärret

2020

1,4

440

Lillsjön

1976

3,0

441

Lillsjön

1977

2,8

442

Lillsjön

1978

2,5

443

Lillsjön

1979

2,6

444

Lillsjön

1980

3,0

445

Lillsjön

1981

4,5

446

Lillsjön

1982

4,5

447

Lillsjön

1983

4,7

448

Lillsjön

1984

3,3

449

Lillsjön

1985

3,1

450

Lillsjön

1986

2,7

451

Lillsjön

1987

2,5

452

Lillsjön

1988

2,7

453

Lillsjön

1989

3,3

454

Lillsjön

1990

3,3

455

Lillsjön

1991

3,2

456

Lillsjön

1992

2,4

457

Lillsjön

1993

2,3

458

Lillsjön

1994

2,0

459

Lillsjön

1995

1,7

460

Lillsjön

1996

1,8

461

Lillsjön

1997

2,5

462

Lillsjön

1998

2,8

463

Lillsjön

1999

2,5

464

Lillsjön

2000

1,8

465

Lillsjön

2001

1,8

466

Lillsjön

2002

2,2

467

Lillsjön

2003

2,1

468

Lillsjön

2004

2,0

469

Lillsjön

2005

1,8

470

Lillsjön

2006

1,9

471

Lillsjön

2007

2,2

472

Lillsjön

2008

2,4

473

Lillsjön

2009

2,5

474

Lillsjön

2010

2,4

475

Lillsjön

2011

2,1

476

Lillsjön

2012

2,0

477

Lillsjön

2013

1,9

478

Lillsjön

2014

2,1

479

Lillsjön

2015

2,2

480

Lillsjön

2016

2,2

481

Lillsjön

2017

2,1

482

Lillsjön

2018

1,9

483

Lillsjön

2019

2,1

484

Lillsjön

2020

2,4

485

Långsjön

1976

1,4

486

Långsjön

1977

1,4

487

Långsjön

1978

1,4

488

Långsjön

1979

1,4

489

Långsjön

1980

1,5

490

Långsjön

1981

1,5

491

Långsjön

1982

1,5

492

Långsjön

1983

2,1

493

Långsjön

1984

2,2

494

Långsjön

1985

2,2

495

Långsjön

1986

1,9

496

Långsjön

1987

2,1

497

Långsjön

1988

2,0

498

Långsjön

1989

1,9

499

Långsjön

1990

1,8

500

Långsjön

1991

1,9

501

Långsjön

1992

2,2

502

Långsjön

1993

2,0

503

Långsjön

1994

1,8

504

Långsjön

1995

1,4

505

Långsjön

1996

1,4

506

Långsjön

1997

1,6

507

Långsjön

1998

1,6

508

Långsjön

1999

1,8

509

Långsjön

2000

1,6

510

Långsjön

2001

1,7

511

Långsjön

2002

1,5

512

Långsjön

2003

1,4

513

Långsjön

2004

1,3

514

Långsjön

2005

1,3

515

Långsjön

2006

1,1

516

Långsjön

2007

1,0

517

Långsjön

2008

0,8

518

Långsjön

2009

0,7

519

Långsjön

2010

0,7

520

Långsjön

2011

0,6

521

Långsjön

2012

0,5

522

Långsjön

2013

0,6

523

Långsjön

2014

0,9

524

Långsjön

2015

0,9

525

Långsjön

2016

1,0

526

Långsjön

2017

0,7

527

Långsjön

2018

0,8

528

Långsjön

2019

0,9

529

Långsjön

2020

1,0

530

Magelungen

1976

0,6

531

Magelungen

1977

0,6

532

Magelungen

1978

0,7

533

Magelungen

1979

0,7

534

Magelungen

1980

0,8

535

Magelungen

1981

0,8

536

Magelungen

1982

0,9

537

Magelungen

1983

0,8

538

Magelungen

1984

0,8

539

Magelungen

1985

0,7

540

Magelungen

1986

0,7

541

Magelungen

1987

0,6

542

Magelungen

1988

1,2

543

Magelungen

1989

1,1

544

Magelungen

1990

1,1

545

Magelungen

1991

0,6

546

Magelungen

1992

0,7

547

Magelungen

1993

0,8

548

Magelungen

1994

0,9

549

Magelungen

1995

0,8

550

Magelungen

1996

1,0

551

Magelungen

1997

0,9

552

Magelungen

1998

1,0

553

Magelungen

1999

1,0

554

Magelungen

2000

1,2

555

Magelungen

2001

1,2

556

Magelungen

2002

1,1

557

Magelungen

2003

0,8

558

Magelungen

2004

0,8

559

Magelungen

2005

0,8

560

Magelungen

2006

0,8

561

Magelungen

2007

0,7

562

Magelungen

2008

0,8

563

Magelungen

2009

0,8

564

Magelungen

2010

0,9

565

Magelungen

2011

0,8

566

Magelungen

2012

0,7

567

Magelungen

2013

0,7

568

Magelungen

2014

0,7

569

Magelungen

2015

0,8

570

Magelungen

2016

0,7

571

Magelungen

2017

0,7

572

Magelungen

2018

0,8

573

Magelungen

2019

0,8

574

Magelungen

2020

0,8

575

Riddarfjärden

1975

0,6

576

Riddarfjärden

1976

0,7

577

Riddarfjärden

1977

0,8

578

Riddarfjärden

1978

0,9

579

Riddarfjärden

1979

0,9

580

Riddarfjärden

1980

0,8

581

Riddarfjärden

1981

0,7

582

Riddarfjärden

1982

0,7

583

Riddarfjärden

1983

0,8

584

Riddarfjärden

1984

0,8

585

Riddarfjärden

1985

0,7

586

Riddarfjärden

1986

0,7

587

Riddarfjärden

1987

0,7

588

Riddarfjärden

1988

0,7

589

Riddarfjärden

1989

0,6

590

Riddarfjärden

1990

0,6

591

Riddarfjärden

1991

0,5

592

Riddarfjärden

1992

0,5

593

Riddarfjärden

1993

0,5

594

Riddarfjärden

1994

0,4

595

Riddarfjärden

1995

0,4

596

Riddarfjärden

1996

0,5

597

Riddarfjärden

1997

0,4

598

Riddarfjärden

1998

0,5

599

Riddarfjärden

1999

0,5

600

Riddarfjärden

2000

0,6

601

Riddarfjärden

2001

0,5

602

Riddarfjärden

2002

0,6

603

Riddarfjärden

2003

0,5

604

Riddarfjärden

2004

0,5

605

Riddarfjärden

2005

0,4

606

Riddarfjärden

2006

0,4

607

Riddarfjärden

2007

0,5

608

Riddarfjärden

2008

0,5

609

Riddarfjärden

2009

0,5

610

Riddarfjärden

2010

0,5

611

Riddarfjärden

2011

0,5

612

Riddarfjärden

2012

0,4

613

Riddarfjärden

2013

0,5

614

Riddarfjärden

2014

0,5

615

Riddarfjärden

2015

0,5

616

Riddarfjärden

2016

0,5

617

Riddarfjärden

2017

0,4

618

Riddarfjärden

2018

0,4

619

Riddarfjärden

2019

0,4

620

Riddarfjärden

2020

0,5

621

Råcksta Träsk

1978

1,1

622

Råcksta Träsk

1979

1,1

623

Råcksta Träsk

1980

1,2

624

Råcksta Träsk

1981

1,2

625

Råcksta Träsk

1982

1,3

626

Råcksta Träsk

1983

1,2

627

Råcksta Träsk

1984

1,2

628

Råcksta Träsk

1985

1,1

629

Råcksta Träsk

1986

1,0

630

Råcksta Träsk

1987

1,1

631

Råcksta Träsk

1988

1,0

632

Råcksta Träsk

1989

1,1

633

Råcksta Träsk

1990

1,0

634

Råcksta Träsk

1991

0,9

635

Råcksta Träsk

1992

0,8

636

Råcksta Träsk

1993

0,6

637

Råcksta Träsk

1994

0,6

638

Råcksta Träsk

1995

0,6

639

Råcksta Träsk

1996

0,6

640

Råcksta Träsk

1997

0,7

641

Råcksta Träsk

1998

0,7

642

Råcksta Träsk

1999

0,8

643

Råcksta Träsk

2000

0,7

644

Råcksta Träsk

2001

0,6

645

Råcksta Träsk

2002

0,6

646

Råcksta Träsk

2003

0,6

647

Råcksta Träsk

2004

0,6

648

Råcksta Träsk

2005

0,8

649

Råcksta Träsk

2006

1,0

650

Råcksta Träsk

2007

1,1

651

Råcksta Träsk

2008

1,1

652

Råcksta Träsk

2009

1,0

653

Råcksta Träsk

2010

1,2

654

Råcksta Träsk

2011

0,9

655

Råcksta Träsk

2012

0,8

656

Råcksta Träsk

2013

0,9

657

Råcksta Träsk

2014

0,9

658

Råcksta Träsk

2015

1,0

659

Råcksta Träsk

2016

0,8

660

Råcksta Träsk

2017

0,9

661

Råcksta Träsk

2018

0,9

662

Råcksta Träsk

2019

0,9

663

Råcksta Träsk

2020

0,9

664

Rödstensfjärden

1981

0,7

665

Rödstensfjärden

1982

0,8

666

Rödstensfjärden

1983

0,8

667

Rödstensfjärden

1984

0,8

668

Rödstensfjärden

1985

0,7

669

Rödstensfjärden

1986

0,7

670

Rödstensfjärden

1987

0,6

671

Rödstensfjärden

1988

0,7

672

Rödstensfjärden

1989

0,6

673

Rödstensfjärden

1990

0,5

674

Rödstensfjärden

1991

0,5

675

Rödstensfjärden

1992

0,5

676

Rödstensfjärden

1993

0,4

677

Rödstensfjärden

1994

0,4

678

Rödstensfjärden

1995

0,4

679

Rödstensfjärden

1996

0,4

680

Rödstensfjärden

1997

0,4

681

Rödstensfjärden

1998

0,4

682

Rödstensfjärden

1999

0,5

683

Rödstensfjärden

2000

0,6

684

Rödstensfjärden

2001

0,6

685

Rödstensfjärden

2002

0,5

686

Rödstensfjärden

2003

0,5

687

Rödstensfjärden

2004

0,4

688

Rödstensfjärden

2005

0,4

689

Rödstensfjärden

2006

0,4

690

Rödstensfjärden

2007

0,4

691

Rödstensfjärden

2008

0,4

692

Rödstensfjärden

2009

0,5

693

Rödstensfjärden

2010

0,4

694

Rödstensfjärden

2011

0,4

695

Rödstensfjärden

2012

0,4

696

Rödstensfjärden

2013

0,4

697

Rödstensfjärden

2014

0,5

698

Rödstensfjärden

2015

0,5

699

Rödstensfjärden

2016

0,4

700

Rödstensfjärden

2017

0,4

701

Rödstensfjärden

2018

0,4

702

Sicklasjön

1978

2,0

703

Sicklasjön

1979

1,4

704

Sicklasjön

1980

1,3

705

Sicklasjön

1981

1,3

706

Sicklasjön

1982

1,4

707

Sicklasjön

1983

1,4

708

Sicklasjön

1984

1,3

709

Sicklasjön

1985

1,2

710

Sicklasjön

1986

1,3

711

Sicklasjön

1987

1,2

712

Sicklasjön

1988

1,2

713

Sicklasjön

1989

1,2

714

Sicklasjön

1990

1,0

715

Sicklasjön

1991

0,9

716

Sicklasjön

1992

0,8

717

Sicklasjön

1993

0,8

718

Sicklasjön

1994

0,9

719

Sicklasjön

1995

0,9

720

Sicklasjön

1996

1,0

721

Sicklasjön

1997

1,0

722

Sicklasjön

1998

1,0

723

Sicklasjön

1999

0,9

724

Sicklasjön

2000

0,9

725

Sicklasjön

2001

1,0

726

Sicklasjön

2002

1,1

727

Sicklasjön

2003

1,0

728

Sicklasjön

2004

0,9

729

Sicklasjön

2005

0,8

730

Sicklasjön

2006

0,9

731

Sicklasjön

2007

1,1

732

Sicklasjön

2008

1,4

733

Sicklasjön

2009

1,4

734

Sicklasjön

2010

1,3

735

Sicklasjön

2011

0,9

736

Sicklasjön

2012

0,9

737

Sicklasjön

2013

0,9

738

Sicklasjön

2014

0,9

739

Sicklasjön

2015

0,9

740

Sicklasjön

2016

1,0

741

Sicklasjön

2017

1,0

742

Sicklasjön

2018

1,1

743

Sicklasjön

2019

1,1

744

Sicklasjön

2020

1,1

745

Spegeldammen

1998

1,0

746

Spegeldammen

1999

1,1

747

Spegeldammen

2000

1,1

748

Spegeldammen

2001

1,2

749

Spegeldammen

2002

1,0

750

Spegeldammen

2003

1,0

751

Spegeldammen

2004

0,8

752

Spegeldammen

2005

0,8

753

Spegeldammen

2006

0,9

754

Spegeldammen

2007

1,1

755

Spegeldammen

2008

1,3

756

Spegeldammen

2009

1,2

757

Spegeldammen

2010

1,4

758

Spegeldammen

2011

1,3

759

Spegeldammen

2012

1,2

760

Spegeldammen

2013

1,1

761

Spegeldammen

2014

1,5

762

Spegeldammen

2015

1,6

763

Spegeldammen

2016

1,6

764

Spegeldammen

2017

1,3

765

Spegeldammen

2018

1,4

766

Spegeldammen

2020

2,1

767

Trekanten

1980

1,6

768

Trekanten

1981

1,9

769

Trekanten

1982

1,7

770

Trekanten

1983

1,4

771

Trekanten

1984

1,1

772

Trekanten

1985

1,0

773

Trekanten

1986

1,0

774

Trekanten

1987

0,9

775

Trekanten

1988

1,1

776

Trekanten

1989

1,0

777

Trekanten

1990

0,9

778

Trekanten

1991

0,6

779

Trekanten

1992

0,5

780

Trekanten

1993

0,6

781

Trekanten

1994

0,6

782

Trekanten

1995

0,6

783

Trekanten

1996

0,5

784

Trekanten

1997

0,5

785

Trekanten

1998

0,4

786

Trekanten

1999

0,5

787

Trekanten

2000

0,5

788

Trekanten

2001

0,5

789

Trekanten

2002

0,5

790

Trekanten

2003

0,4

791

Trekanten

2004

0,4

792

Trekanten

2005

0,5

793

Trekanten

2006

0,7

794

Trekanten

2007

0,7

795

Trekanten

2008

0,7

796

Trekanten

2009

0,8

797

Trekanten

2010

0,8

798

Trekanten

2011

0,7

799

Trekanten

2012

0,4

800

Trekanten

2013

0,4

801

Trekanten

2014

0,5

802

Trekanten

2015

0,5

803

Trekanten

2016

0,5

804

Trekanten

2017

0,5

805

Trekanten

2018

0,4

806

Trekanten

2019

0,4

807

Trekanten

2020

0,4

808

Ulvsundasjön

1976

0,6

809

Ulvsundasjön

1977

0,7

810

Ulvsundasjön

1978

0,8

811

Ulvsundasjön

1979

0,8

812

Ulvsundasjön

1980

0,6

813

Ulvsundasjön

1981

0,7

814

Ulvsundasjön

1982

0,8

815

Ulvsundasjön

1983

0,8

816

Ulvsundasjön

1984

0,8

817

Ulvsundasjön

1985

0,8

818

Ulvsundasjön

1986

0,9

819

Ulvsundasjön

1987

1,0

820

Ulvsundasjön

1988

1,2

821

Ulvsundasjön

1989

1,0

822

Ulvsundasjön

1990

0,8

823

Ulvsundasjön

1991

0,5

824

Ulvsundasjön

1992

0,6

825

Ulvsundasjön

1993

0,5

826

Ulvsundasjön

1994

0,5

827

Ulvsundasjön

1995

0,5

828

Ulvsundasjön

1996

0,5

829

Ulvsundasjön

1997

0,5

830

Ulvsundasjön

1998

0,5

831

Ulvsundasjön

1999

0,6

832

Ulvsundasjön

2000

0,6

833

Ulvsundasjön

2001

0,6

834

Ulvsundasjön

2002

0,6

835

Ulvsundasjön

2003

0,5

836

Ulvsundasjön

2004

0,4

837

Ulvsundasjön

2005

0,4

838

Ulvsundasjön

2006

0,4

839

Ulvsundasjön

2007

0,5

840

Ulvsundasjön

2008

0,5

841

Ulvsundasjön

2009

0,5

842

Ulvsundasjön

2010

0,5

843

Ulvsundasjön

2011

0,4

844

Ulvsundasjön

2012

0,4

845

Ulvsundasjön

2013

0,5

846

Ulvsundasjön

2014

0,5

847

Ulvsundasjön

2015

0,5

848

Ulvsundasjön

2016

0,5

849

Ulvsundasjön

2017

0,3

850

Ulvsundasjön

2018

0,4

851

Ulvsundasjön

2019

0,5

852

Ulvsundasjön

2020

0,5

853

Årstaviken

1976

0,6

854

Årstaviken

1977

0,6

855

Årstaviken

1978

0,7

856

Årstaviken

1979

0,7

857

Årstaviken

1980

0,8

858

Årstaviken

1981

0,8

859

Årstaviken

1982

0,9

860

Årstaviken

1983

0,8

861

Årstaviken

1984

0,8

862

Årstaviken

1985

0,7

863

Årstaviken

1986

0,7

864

Årstaviken

1987

0,6

865

Årstaviken

1988

1,2

866

Årstaviken

1989

1,1

867

Årstaviken

1990

1,1

868

Årstaviken

1991

0,6

869

Årstaviken

1992

0,6

870

Årstaviken

1993

0,6

871

Årstaviken

1994

0,5

872

Årstaviken

1995

0,5

873

Årstaviken

1996

0,5

874

Årstaviken

1997

0,6

875

Årstaviken

1998

0,6

876

Årstaviken

1999

0,6

877

Årstaviken

2000

0,6

878

Årstaviken

2001

0,6

879

Årstaviken

2002

0,7

880

Årstaviken

2003

0,6

881

Årstaviken

2004

0,6

882

Årstaviken

2005

0,5

883

Årstaviken

2006

0,5

884

Årstaviken

2007

0,5

885

Årstaviken

2008

0,5

886

Årstaviken

2009

0,6

887

Årstaviken

2010

0,5

888

Årstaviken

2011

0,5

889

Årstaviken

2012

0,5

890

Årstaviken

2013

0,5

891

Årstaviken

2014

0,5

892

Årstaviken

2015

0,5

893

Årstaviken

2016

0,5

894

Årstaviken

2017

0,5

895

Årstaviken

2018

0,5

896

Årstaviken

2019

0,5

897

Årstaviken

2020

0,5

898

Ältasjön

1976

1,6

899

Ältasjön

1977

1,7

900

Ältasjön

1978

1,7

901

Ältasjön

1979

1,2

902

Ältasjön

1980

1,1

903

Ältasjön

1981

1,2

904

Ältasjön

1982

1,0

905

Ältasjön

1983

1,1

906

Ältasjön

1984

0,9

907

Ältasjön

1985

1,1

908

Ältasjön

1986

0,9

909

Ältasjön

1987

0,8

910

Ältasjön

1988

0,9

911

Ältasjön

1989

0,9

912

Ältasjön

1990

1,2

913

Ältasjön

1991

0,8

914

Ältasjön

1992

1,0

915

Ältasjön

1993

1,0

916

Ältasjön

1994

1,1

917

Ältasjön

1995

1,0

918

Ältasjön

1996

1,3

919

Ältasjön

1997

1,3

920

Ältasjön

1998

1,3

921

Ältasjön

1999

1,1

922

Ältasjön

2000

1,2

923

Ältasjön

2001

1,1

924

Ältasjön

2002

1,2

925

Ältasjön

2003

1,3

926

Ältasjön

2004

1,1

927

Ältasjön

2005

1,1

928

Ältasjön

2006

1,0

929

Ältasjön

2007

1,1

930

Ältasjön

2008

1,1

931

Ältasjön

2009

1,1

932

Ältasjön

2010

1,2

933

Ältasjön

2011

1,1

934

Ältasjön

2012

1,0

935

Ältasjön

2013

1,0

936

Ältasjön

2014

0,9

937

Ältasjön

2015

0,9

938

Ältasjön

2016

0,8

939

Ältasjön

2017

1,0

940

Ältasjön

2018

1,1

941

Ältasjön

2019

1,1

942

Ältasjön

2020

1,1

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmätts måttlig höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i mindre sjöar förekommer höga halter.