Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Flygbild på Ältasjön
Flygbild på Ältasjön
Indikator TEMA.3.1.16.4

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Datakälla: Stockholm Vatten
Senaste värdet:
8,5 pH (2023).

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.