Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier, sjöar

Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.21.2

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten och innebär att vattnet kan vara hälsofarligt. Det beror inte så mycket på de koliforma bakterierna utan på andra bakterier som kan följa med i avloppsvattnet.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (10-log/100 ml)

0

Bällstaviken

1982

1,5

1

Bällstaviken

1983

1,9

2

Bällstaviken

1984

1,3

3

Bällstaviken

1985

3,1

4

Bällstaviken

1986

3,2

5

Bällstaviken

1987

3,0

6

Bällstaviken

1988

2,6

7

Bällstaviken

1989

2,8

8

Bällstaviken

1990

2,4

9

Bällstaviken

1991

3,4

10

Bällstaviken

1992

3,6

11

Bällstaviken

1993

2,8

12

Bällstaviken

1994

2,8

13

Bällstaviken

1995

4,5

14

Bällstaviken

1996

1,7

15

Bällstaviken

1997

1,8

16

Bällstaviken

1998

2,6

17

Bällstaviken

1999

1,8

18

Bällstaviken

2000

1,6

19

Bällstaviken

2001

1,3

20

Bällstaviken

2002

1,3

21

Bällstaviken

2003

1,4

22

Bällstaviken

2004

1,3

23

Bällstaviken

2005

0,8

24

Bällstaviken

2006

2,6

25

Bällstaviken

2007

1,6

26

Bällstaviken

2008

1,5

27

Bällstaviken

2009

3,0

28

Bällstaviken

2010

2,9

29

Bällstaviken

2011

2,7

30

Bällstaviken

2012

1,3

31

Bällstaviken

2013

0,7

32

Bällstaviken

2014

2,4

33

Bällstaviken

2015

1,6

34

Bällstaviken

2016

2,1

35

Bällstaviken

2017

2,0

36

Bällstaviken

2018

2,0

37

Bällstaviken

2019

2,1

38

Bällstaviken

2020

2,6

39

Drevviken

1982

0,7

40

Drevviken

1983

0,5

41

Drevviken

1984

0,5

42

Drevviken

1985

0,7

43

Drevviken

1986

1,3

44

Drevviken

1987

0,7

45

Drevviken

1988

0,5

46

Drevviken

1989

0,7

47

Drevviken

1990

0,5

48

Drevviken

1991

0,7

49

Drevviken

1992

0,7

50

Drevviken

1993

1,4

51

Drevviken

1994

1,0

52

Drevviken

1995

0,7

53

Drevviken

1996

1,0

54

Drevviken

1997

0,7

55

Drevviken

1998

0,7

56

Drevviken

1999

0,7

57

Drevviken

2000

0,7

58

Drevviken

2001

0,0

59

Drevviken

2002

0,0

60

Drevviken

2003

0,5

61

Drevviken

2015

0,7

62

Drevviken

2016

0,8

63

Drevviken

2017

0,8

64

Drevviken

2018

0,8

65

Drevviken

2019

0,7

66

Drevviken

2020

0,7

67

Fiskarfjärden

1982

0,7

68

Fiskarfjärden

1983

2,8

69

Fiskarfjärden

1984

1,3

70

Fiskarfjärden

1985

1,7

71

Fiskarfjärden

1986

3,0

72

Fiskarfjärden

1987

2,4

73

Fiskarfjärden

1988

1,5

74

Fiskarfjärden

1989

1,3

75

Fiskarfjärden

1990

0,5

76

Fiskarfjärden

1991

0,5

77

Fiskarfjärden

1992

1,7

78

Fiskarfjärden

1993

0,7

79

Fiskarfjärden

1994

1,3

80

Fiskarfjärden

1995

0,5

81

Fiskarfjärden

1996

0,7

82

Fiskarfjärden

1997

0,0

83

Fiskarfjärden

1998

0,9

84

Fiskarfjärden

1999

0,3

85

Fiskarfjärden

2000

1,3

86

Fiskarfjärden

2001

0,5

87

Fiskarfjärden

2002

0,6

88

Fiskarfjärden

2003

0,8

89

Fiskarfjärden

2004

0,8

90

Fiskarfjärden

2005

0,6

91

Fiskarfjärden

2006

2,4

92

Fiskarfjärden

2007

0,6

93

Fiskarfjärden

2008

0,0

94

Fiskarfjärden

2009

1,0

95

Fiskarfjärden

2010

1,3

96

Fiskarfjärden

2011

1,4

97

Fiskarfjärden

2012

0,7

98

Fiskarfjärden

2013

1,0

99

Fiskarfjärden

2014

0,7

100

Fiskarfjärden

2015

0,8

101

Fiskarfjärden

2016

0,8

102

Fiskarfjärden

2017

0,9

103

Fiskarfjärden

2018

0,9

104

Fiskarfjärden

2019

1,3

105

Fiskarfjärden

2020

1,1

106

Flaten

2015

0,7

107

Flaten

2016

0,7

108

Flaten

2017

0,7

109

Flaten

2018

0,7

110

Flaten

2019

0,7

111

Flaten

2020

0,7

112

Görväln

1998

0,0

113

Görväln

1999

0,0

114

Görväln

2000

0,0

115

Görväln

2001

0,0

116

Görväln

2002

0,0

117

Görväln

2003

2,0

118

Görväln

2004

0,0

119

Görväln

2005

0,5

120

Görväln

2006

1,2

121

Görväln

2007

0,0

122

Görväln

2008

0,0

123

Görväln

2009

0,7

124

Görväln

2010

0,7

125

Görväln

2011

0,7

126

Görväln

2012

0,7

127

Görväln

2013

0,7

128

Görväln

2014

0,7

129

Görväln

2015

0,7

130

Görväln

2016

0,7

131

Görväln

2017

0,7

132

Görväln

2018

0,7

133

Isbladskärret

2017

1,2

134

Judarn

1982

1,6

135

Judarn

1983

1,9

136

Judarn

1984

0,7

137

Judarn

1985

1,3

138

Judarn

1986

1,6

139

Judarn

1987

0,7

140

Judarn

1988

1,0

141

Judarn

1989

1,3

142

Judarn

1990

1,3

143

Judarn

1991

1,3

144

Judarn

1992

0,7

145

Judarn

1993

0,7

146

Judarn

1994

0,7

147

Judarn

1995

0,7

148

Judarn

1997

0,7

149

Judarn

1998

1,3

150

Judarn

1999

1,0

151

Judarn

2000

1,5

152

Judarn

2001

0,7

153

Judarn

2002

0,7

154

Judarn

2003

1,4

155

Judarn

2004

0,6

156

Judarn

2005

1,0

157

Judarn

2006

0,8

158

Judarn

2007

0,6

159

Judarn

2008

0,9

160

Judarn

2009

1,5

161

Judarn

2010

1,3

162

Judarn

2011

1,3

163

Judarn

2012

1,0

164

Judarn

2013

1,0

165

Judarn

2014

1,0

166

Judarn

2015

1,0

167

Judarn

2016

1,2

168

Judarn

2017

1,2

169

Judarn

2018

1,1

170

Judarn

2019

0,9

171

Judarn

2020

0,8

172

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

2,3

173

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

2,7

174

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

2,4

175

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

2,3

176

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

4,3

177

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

2,9

178

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

2,7

179

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

2,6

180

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

2,6

181

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

3,7

182

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

3,5

183

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

3,0

184

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

3,7

185

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

2,9

186

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

3,7

187

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

1,7

188

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

1,7

189

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

3,3

190

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

3,4

191

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

3,4

192

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

1,7

193

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

1,8

194

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

2,3

195

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

3,4

196

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

2,2

197

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

1,7

198

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

2,1

199

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

3,1

200

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

3,3

201

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

3,5

202

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

1,5

203

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

4,1

204

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

2,6

205

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

2,6

206

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

2,2

207

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

2,0

208

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

2,7

209

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

2,1

210

Kyrksjön

1982

0,7

211

Kyrksjön

1983

1,5

212

Kyrksjön

1984

1,0

213

Kyrksjön

1985

1,0

214

Kyrksjön

1986

1,0

215

Kyrksjön

1987

1,3

216

Kyrksjön

1988

0,5

217

Kyrksjön

1989

1,5

218

Kyrksjön

1990

1,3

219

Kyrksjön

1991

0,7

220

Kyrksjön

1992

1,7

221

Kyrksjön

1993

1,4

222

Kyrksjön

1994

0,7

223

Kyrksjön

1995

0,7

224

Kyrksjön

1997

1,0

225

Kyrksjön

1998

0,7

226

Kyrksjön

1999

1,3

227

Kyrksjön

2000

0,7

228

Kyrksjön

2001

1,8

229

Kyrksjön

2002

0,9

230

Kyrksjön

2003

0,0

231

Kyrksjön

2004

0,8

232

Kyrksjön

2005

0,3

233

Kyrksjön

2006

0,8

234

Kyrksjön

2007

0,6

235

Kyrksjön

2008

1,0

236

Kyrksjön

2009

1,3

237

Kyrksjön

2010

1,0

238

Kyrksjön

2011

1,1

239

Kyrksjön

2012

1,3

240

Kyrksjön

2013

1,3

241

Kyrksjön

2014

1,2

242

Kyrksjön

2015

1,0

243

Kyrksjön

2016

1,0

244

Kyrksjön

2017

1,0

245

Kyrksjön

2018

1,5

246

Kyrksjön

2019

1,3

247

Kyrksjön

2020

1,2

248

Laduviken

2017

1,2

249

Lappkärret

2017

0,8

250

Lillsjön

1982

1,5

251

Lillsjön

1983

2,0

252

Lillsjön

1984

1,9

253

Lillsjön

1985

1,0

254

Lillsjön

1986

1,8

255

Lillsjön

1987

0,7

256

Lillsjön

1988

1,3

257

Lillsjön

1989

1,5

258

Lillsjön

1990

0,7

259

Lillsjön

1991

0,7

260

Lillsjön

1992

1,5

261

Lillsjön

1993

0,7

262

Lillsjön

1994

1,5

263

Lillsjön

1995

1,5

264

Lillsjön

1996

1,0

265

Lillsjön

1997

2,1

266

Lillsjön

1998

1,5

267

Lillsjön

1999

0,7

268

Lillsjön

2000

2,0

269

Lillsjön

2001

1,7

270

Lillsjön

2002

1,0

271

Lillsjön

2003

1,7

272

Lillsjön

2004

1,3

273

Lillsjön

2005

2,2

274

Lillsjön

2006

1,9

275

Lillsjön

2007

1,5

276

Lillsjön

2008

1,6

277

Lillsjön

2009

2,0

278

Lillsjön

2010

1,5

279

Lillsjön

2011

2,3

280

Lillsjön

2012

1,3

281

Lillsjön

2013

1,7

282

Lillsjön

2014

1,8

283

Lillsjön

2015

2,0

284

Lillsjön

2016

2,1

285

Lillsjön

2017

2,2

286

Lillsjön

2018

2,4

287

Lillsjön

2019

2,2

288

Lillsjön

2020

1,8

289

Långsjön

2015

1,0

290

Långsjön

2016

1,4

291

Långsjön

2017

1,2

292

Långsjön

2018

1,4

293

Långsjön

2019

1,5

294

Långsjön

2020

1,4

295

Magelungen

1982

1,7

296

Magelungen

1983

1,9

297

Magelungen

1984

1,5

298

Magelungen

1985

1,0

299

Magelungen

1986

2,0

300

Magelungen

1987

0,5

301

Magelungen

1988

0,5

302

Magelungen

1989

0,5

303

Magelungen

1990

0,5

304

Magelungen

1991

0,7

305

Magelungen

1992

0,7

306

Magelungen

1993

0,7

307

Magelungen

1994

0,7

308

Magelungen

1995

0,7

309

Magelungen

1996

0,7

310

Magelungen

1997

1,0

311

Magelungen

1998

0,7

312

Magelungen

1999

1,0

313

Magelungen

2000

1,5

314

Magelungen

2001

1,4

315

Magelungen

2002

0,0

316

Magelungen

2003

0,8

317

Magelungen

2015

0,7

318

Magelungen

2016

0,8

319

Magelungen

2017

0,8

320

Magelungen

2018

0,9

321

Magelungen

2019

1,3

322

Magelungen

2020

1,4

323

Riddarfjärden

1982

1,0

324

Riddarfjärden

1983

0,7

325

Riddarfjärden

1984

1,6

326

Riddarfjärden

1985

2,4

327

Riddarfjärden

1986

2,2

328

Riddarfjärden

1987

1,8

329

Riddarfjärden

1988

1,3

330

Riddarfjärden

1989

3,4

331

Riddarfjärden

1990

1,3

332

Riddarfjärden

1991

2,9

333

Riddarfjärden

1992

3,4

334

Riddarfjärden

1993

1,6

335

Riddarfjärden

1994

2,9

336

Riddarfjärden

1995

2,4

337

Riddarfjärden

1996

2,0

338

Riddarfjärden

1997

0,9

339

Riddarfjärden

1998

1,3

340

Riddarfjärden

1999

1,2

341

Riddarfjärden

2000

0,8

342

Riddarfjärden

2001

2,0

343

Riddarfjärden

2002

1,5

344

Riddarfjärden

2003

1,0

345

Riddarfjärden

2004

0,3

346

Riddarfjärden

2005

1,4

347

Riddarfjärden

2006

2,0

348

Riddarfjärden

2007

2,3

349

Riddarfjärden

2008

1,0

350

Riddarfjärden

2009

1,0

351

Riddarfjärden

2010

1,5

352

Riddarfjärden

2011

1,4

353

Riddarfjärden

2012

0,7

354

Riddarfjärden

2013

1,0

355

Riddarfjärden

2014

2,1

356

Riddarfjärden

2015

1,5

357

Riddarfjärden

2016

1,7

358

Riddarfjärden

2017

1,5

359

Riddarfjärden

2018

1,5

360

Riddarfjärden

2019

2,2

361

Riddarfjärden

2020

2,1

362

Råcksta Träsk

1982

1,7

363

Råcksta Träsk

1983

1,5

364

Råcksta Träsk

1984

1,6

365

Råcksta Träsk

1985

1,0

366

Råcksta Träsk

1986

1,0

367

Råcksta Träsk

1987

0,7

368

Råcksta Träsk

1988

1,3

369

Råcksta Träsk

1990

1,3

370

Råcksta Träsk

1991

1,4

371

Råcksta Träsk

1992

1,5

372

Råcksta Träsk

1993

1,0

373

Råcksta Träsk

1994

0,7

374

Råcksta Träsk

1995

1,6

375

Råcksta Träsk

1996

0,7

376

Råcksta Träsk

1997

1,3

377

Råcksta Träsk

1998

1,5

378

Råcksta Träsk

1999

1,9

379

Råcksta Träsk

2000

1,0

380

Råcksta Träsk

2001

1,5

381

Råcksta Träsk

2002

1,3

382

Råcksta Träsk

2003

1,0

383

Råcksta Träsk

2004

1,4

384

Råcksta Träsk

2005

1,0

385

Råcksta Träsk

2006

1,2

386

Råcksta Träsk

2007

0,6

387

Råcksta Träsk

2008

1,5

388

Råcksta Träsk

2009

1,3

389

Råcksta Träsk

2010

1,6

390

Råcksta Träsk

2011

1,3

391

Råcksta Träsk

2012

1,0

392

Råcksta Träsk

2013

2,6

393

Råcksta Träsk

2014

1,6

394

Råcksta Träsk

2015

1,6

395

Råcksta Träsk

2016

1,1

396

Råcksta Träsk

2017

1,2

397

Råcksta Träsk

2018

1,6

398

Råcksta Träsk

2019

1,7

399

Råcksta Träsk

2020

1,5

400

Rödstensfjärden

1998

0,0

401

Rödstensfjärden

1999

0,0

402

Rödstensfjärden

2000

0,0

403

Rödstensfjärden

2001

0,0

404

Rödstensfjärden

2002

0,0

405

Rödstensfjärden

2003

0,0

406

Rödstensfjärden

2004

0,0

407

Rödstensfjärden

2005

0,0

408

Rödstensfjärden

2006

0,3

409

Rödstensfjärden

2007

0,3

410

Rödstensfjärden

2008

0,0

411

Rödstensfjärden

2009

0,7

412

Rödstensfjärden

2010

0,7

413

Rödstensfjärden

2011

0,7

414

Rödstensfjärden

2012

0,7

415

Rödstensfjärden

2013

0,7

416

Rödstensfjärden

2014

0,7

417

Rödstensfjärden

2015

0,7

418

Rödstensfjärden

2016

0,7

419

Rödstensfjärden

2017

0,7

420

Rödstensfjärden

2018

0,7

421

Sicklasjön

1982

1,3

422

Sicklasjön

1983

2,0

423

Sicklasjön

1984

2,2

424

Sicklasjön

1985

0,7

425

Sicklasjön

1986

1,0

426

Sicklasjön

1987

0,7

427

Sicklasjön

1988

1,0

428

Sicklasjön

1989

0,7

429

Sicklasjön

1990

0,5

430

Sicklasjön

1991

0,5

431

Sicklasjön

1992

0,7

432

Sicklasjön

1993

1,2

433

Sicklasjön

1994

0,7

434

Sicklasjön

1995

0,7

435

Sicklasjön

1996

1,0

436

Sicklasjön

1997

1,3

437

Sicklasjön

1998

1,2

438

Sicklasjön

1999

0,7

439

Sicklasjön

2000

1,2

440

Sicklasjön

2001

0,8

441

Sicklasjön

2002

0,0

442

Sicklasjön

2003

0,5

443

Sicklasjön

2004

0,8

444

Sicklasjön

2006

0,5

445

Sicklasjön

2007

1,2

446

Sicklasjön

2008

0,0

447

Sicklasjön

2009

1,0

448

Sicklasjön

2010

1,0

449

Sicklasjön

2011

0,7

450

Sicklasjön

2012

1,3

451

Sicklasjön

2013

0,7

452

Sicklasjön

2014

1,1

453

Sicklasjön

2015

0,8

454

Sicklasjön

2016

0,8

455

Sicklasjön

2017

0,7

456

Sicklasjön

2018

0,8

457

Sicklasjön

2019

1,2

458

Sicklasjön

2020

1,4

459

Spegeldammen

2017

0,8

460

Trekanten

2015

0,7

461

Trekanten

2016

0,8

462

Trekanten

2017

0,8

463

Trekanten

2018

0,8

464

Trekanten

2019

1,8

465

Trekanten

2020

1,8

466

Ulvsundasjön

1982

1,6

467

Ulvsundasjön

1983

1,5

468

Ulvsundasjön

1984

1,5

469

Ulvsundasjön

1985

1,3

470

Ulvsundasjön

1986

1,6

471

Ulvsundasjön

1987

1,8

472

Ulvsundasjön

1988

1,5

473

Ulvsundasjön

1989

2,4

474

Ulvsundasjön

1990

1,7

475

Ulvsundasjön

1991

1,8

476

Ulvsundasjön

1992

1,6

477

Ulvsundasjön

1993

1,4

478

Ulvsundasjön

1994

2,4

479

Ulvsundasjön

1995

2,2

480

Ulvsundasjön

1996

1,0

481

Ulvsundasjön

1997

0,5

482

Ulvsundasjön

1998

1,4

483

Ulvsundasjön

1999

2,5

484

Ulvsundasjön

2000

1,6

485

Ulvsundasjön

2001

1,4

486

Ulvsundasjön

2002

0,7

487

Ulvsundasjön

2003

1,0

488

Ulvsundasjön

2004

1,0

489

Ulvsundasjön

2005

0,6

490

Ulvsundasjön

2006

1,9

491

Ulvsundasjön

2007

1,6

492

Ulvsundasjön

2008

0,7

493

Ulvsundasjön

2009

1,0

494

Ulvsundasjön

2010

2,3

495

Ulvsundasjön

2011

2,7

496

Ulvsundasjön

2012

0,7

497

Ulvsundasjön

2013

0,7

498

Ulvsundasjön

2014

1,7

499

Ulvsundasjön

2015

1,5

500

Ulvsundasjön

2016

2,4

501

Ulvsundasjön

2017

2,3

502

Ulvsundasjön

2018

2,2

503

Ulvsundasjön

2019

1,9

504

Ulvsundasjön

2020

1,8

505

Årstaviken

1982

1,8

506

Årstaviken

1983

1,9

507

Årstaviken

1984

0,7

508

Årstaviken

1985

2,7

509

Årstaviken

1986

1,7

510

Årstaviken

1987

1,9

511

Årstaviken

1988

1,3

512

Årstaviken

1989

2,3

513

Årstaviken

1990

2,0

514

Årstaviken

1991

2,4

515

Årstaviken

1992

2,2

516

Årstaviken

1993

1,9

517

Årstaviken

1994

1,5

518

Årstaviken

1995

0,0

519

Årstaviken

1996

1,3

520

Årstaviken

1997

1,8

521

Årstaviken

1998

1,9

522

Årstaviken

1999

2,6

523

Årstaviken

2000

2,0

524

Årstaviken

2001

2,5

525

Årstaviken

2002

2,0

526

Årstaviken

2003

1,4

527

Årstaviken

2004

1,7

528

Årstaviken

2005

0,9

529

Årstaviken

2006

2,0

530

Årstaviken

2007

0,9

531

Årstaviken

2008

0,7

532

Årstaviken

2009

1,0

533

Årstaviken

2010

1,3

534

Årstaviken

2011

2,7

535

Årstaviken

2012

0,7

536

Årstaviken

2013

1,0

537

Årstaviken

2014

1,6

538

Årstaviken

2015

1,2

539

Årstaviken

2016

1,7

540

Årstaviken

2017

1,6

541

Årstaviken

2018

1,8

542

Årstaviken

2019

1,8

543

Årstaviken

2020

1,8

544

Ältasjön

2015

0,7

545

Ältasjön

2016

0,8

546

Ältasjön

2017

0,8

547

Ältasjön

2018

0,8

548

Ältasjön

2019

1,1

549

Ältasjön

2020

1,7

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Analysmetoden för bakterier har varierat över tid. Fram till och med 1997 gjordes mätningarna genom odlingar av koliforma och heterotrofa bakterier. Från 1998 mäts e.coli-bakterier.
Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.

Vid den senaste mätningen var samtliga sjöar i Stockholm tjänliga för bad, även om tre sjöar fått en anmärkning.