Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

BDE209 i rötslam (DekaBDE)

Indikator TEMA.6.11.3

BDE209 är en del i en flamskyddande kommersiell produkt som kallas DekaBDE.

Medelkoncentration av BDE 209 i rötslam

Datakälla: Stockholm Vatten Miljörapport
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.
Senaste värdet:
0,20 µg/g ts (2022).
Utgångsvärde:
0,43 µg/g ts (2015).

Kommentar

Under år 2009 såg det ut som att halterna av BDE209 skulle ha ökat nästan tre gånger sedan året innan. Troligen speglar detta de stora problem som laboratorierna har med att analysera organiska ämnen i komplicerade matriser som t ex slam. Det fanns ingen anledning att tro att halten av just dessa ämnen skulle ha ökat, och år 2010 var halten tillbaka till samma nivå som tidigare mätningar.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15