Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avfallshantering

Lövstatippen
Lövstatippen
Åtgärdsområde HM.6

Avfallshantering kan på olika sätt bidra till uppkomst och spridning av mikroplast.

På anläggningar för brännbart avfall hanteras plast i olika former. Spridning av plast och mikroplast kan ske genom direkt nedskräpning men också via lak- och dagvatten från sorterings- och behandlingsytor.

Spridning av mikroplast från deponier och matavfallsinsamling bedöms som liten. Men här finns stora osäkerheter och kunskapsluckor.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Planerad

0

Planerad
6.1 Undersöka lak- och dagvatten från sorteringsanläggningar

Planerad

2023

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Planerad

1

Planerad
6.2 Mäta mikroplast i vatten från Lövstatipparna

Planerad

2022

Stockholm Vatten och Avfall

Planerad

2

Planerad
6.3 Provta mikroplast på rötrest/biogödsel

Planerad

2023

Stockholm Vatten och Avfall

Uppdaterad: 2023-05-31