Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Snöhantering och sandupptag

Snöröjning
Foto: Lennart Johansson
Åtgärdsområde HM.13

Snö och gatusand kan fungera som spridningsvägar för mikroplast.

Mikroplast i snö och gatusand kommer från källor som däckslitage, vägmarkeringsprodukter, konstgräsplaner, fallskyddsytor och nedskräpning. När snön smälter och rinner av hårdgjorda ytor bildas dagvatten som ger en ytterligare spridning vidare i miljön.

Trafikkontoret i Göteborg har analyserat gatusand och hittade mikroplaster samt gummi- och bitumenpartiklar, cirka 200–1800 per kg torrvikt. Resultat tyder på att vatten och sand från gatusopningsmaskiner behöver behandlas eller hanteras på sådant sätt att spridning till dagvatten och vattendrag förhindras.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Planerad

0

Planerad
13.1 Säkerställa snöupplag

Planerad

2023

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Planerad

1

Planerad
13.2 Analysera dumpad snö och uppsopad gatusand

Planerad

2020

Trafikkontoret

Planerad

2

Planerad
13.3 Undersöka möjligheter att rena snö och sand

Planerad

2022

Trafikkontoret

Uppdaterad: 2022-10-27