Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

13.3 Undersöka möjligheter att rena snö och sand

Snöröjning
Foto: Lennart Johansson
Åtgärd HM.13.3

13.3 Följa teknikutvecklingen och undersöka möjligheter att rena dumpad snö och uppsopad sand.

Trafikkontoret ska fortsätta följa teknikutvecklingen och undersöka möjligheter att rena dumpad snö. I Oslo finns exempelvis vissa erfarenheter av snöreningsanläggningar.
Teknik för sortering och återanvändning av sand ska också utvärderas. Även om effektiv gatusopning är en bra metod, löser det troligen inte hela problemet. En studie från Göteborgs stad visar på att trots veckovis gatusopning så spreds mikroplast till dagvattnet och ingen förbättring kunde ses med tiden. Detta indikerar att det behövs fler lösningar.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27