Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvatten och bräddning

Regnbäddar
Regnbäddar på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden.
Åtgärdsområde HM.10

Dagvatten är en viktig transportväg för mikroplast i den urbana miljön.

Dagvatten bildas när regn eller smältande snö rinner på asfalt aller andra hårdgjorda markytor. Den hårda ytan hindrar vattnet från att sjunka ner i marken. När dagvattnet leds bort för det med sig föroreningar och partiklar till sjöar och vattendrag. Bara en mindre del av allt dagvatten renas.

Dagvattnet sprider mikroplast från många olika källor. Enligt bakgrundssrapporten från IVL Svenska miljöinstitutet uppskattas cirka 320 ton per år spridas via dagvatten endast från däckslitage.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
10.1 Utvärdering av dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
10.2 Utreda rening av dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Genomförs kontinuerligt

2

Genomförs kontinuerligt
10.3 Verka för minskning av bräddning

Genomförs kontinuerligt

Stockholm Vatten och Avfall

Uppdaterad: 2022-10-27