Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Byggnader och infrastruktur

Byggarbetsplats med lyftkranar
Hagastaden. Foto Lennart Johansson
Åtgärdsområde HM.3

Vid byggnation, renovering och rivning genereras plastavfall av olika slag som vid bristande hantering kan leda till nedskräpning och hamna i miljön.

Byggsektorn använder cirka 20 procent av all plast som konsumeras inom EU, bland annat i form av rör, dörr- och fönsterprofiler, isolering, fog och plastförstärkt betong.

Vid nybyggnation kan det uppstå spill och stora mängder förpackningsplast. Plastfärg är exempel på byggmaterial som kan utgöra en källa till mikroplast under förvaltningstiden. Enligt Naturvårdsverkets beräkningar uppgår de utsläppen till 130-250 ton per år i Sverige.

Det är svårt att beräkna hur stor den totala källan mikroplast från bygg- och anläggningsprocessen är. Men enligt bakgrundsrapporten från IVL Svenska miljöinstitutet bedöms den ändå vara betydande.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
3.1 Seminarier om spridning från byggen

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen

Planerad

1

Planerad
3.2 Kravställa skräpfria byggen

Planerad

2021

Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag

Planerad

2

Planerad
3.3 Miljöförvaltningens roll mot nedskräpning vid byggen

Planerad

Miljöförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
3.4 Verka för ökad cirkularitet på byggen

Genomförs kontinuerligt

Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag

Uppdaterad: 2022-10-27