Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.1 Seminarier om spridning från byggen

Åtgärd HM.3.1

3.1 Ordna seminarier om hur oavsiktlig spridning av byggmaterial till omgivningen under byggprocessen kan minska.

Bygg- och anläggningsbranschen behöver informeras om riskerna med nedskräpning, mikroplastgenerering och spridning. Detta sker främst genom seminarier. Information kan också spridas via hemsidor och sociala medier i samarbete med branschorganisationer som Byggföretagen, Stockholms byggmästareförening och föreningen Byggherrarna. Kommunikationsinsatsen ska vända sig till både interna och externa byggherrar som bygger och anlägger på stadens mark, men också privata markägare.
Avfallssortering är idag en viktig del inom byggproduktionen, men risken för spridning av plast uppmärksammas sällan. Det skulle kunna införas som ytterligare en miljöaspekt vid avfallssortering i exempelvis Byggföretagens ”Resurs - och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning”.

Resultat

Ett webinarium om ”Plastanvändning i byggprocessen – funktionellt och problematiskt” arrangerades i mars 2021 inom ramen för seminarieserien ”Forum för kemikaliesmart byggande”. Inbjudna talare var Britta Lönn, Håll Sverige Rent och Annika Boss, forskare på RISE. Britta redovisade projektet ”Nedskräpning från byggnationer”. Ett exempel på resultat från studien är att cellplast och emballageplast är det vanligast förekommande skräpet och summerades till totalt 396 skräpföremål som vägde totalt 4,7 kg för alla mättillfällen för de tre byggena. Annika berättade om ”Plastmaterialen i byggsektorn; funktion, hållbarhet och återvinning” och vi fick lära oss mer om den höga potential som plaståtervinning har inom byggsektorn. Till exempel att mindre än 1% av all plast materialåtervinns, och att det redan idag finns system för återvinning av rör, golv och kablar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27