Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.4 Verka för ökad cirkularitet på byggen

Byggarbetsplats med lyftkranar
Hagastaden. Foto Lennart Johansson
Åtgärd HM.3.4

3.4 Verka för ökad cirkularitet.

Ett ökat kretsloppsarbete och resursåtervinning på byggen kan minska spridning av plast. Exempel kan vara materialåtervinning vid rivning, effektivare retursystem av emballage och ett minskat spill genom ökad fabrikshantering. Att möjliggöra användning av material och system som går att återvinna är också ett sätt att minska avfall. Likaså att verka för industriell symbios, att en aktörs överskott och spillmaterial kan komma till användning hos en annan aktör. Det finns också initiativ att återföra spill till egen produktion, som att låta spill från golvproduktion samlas in och återanvändas.

Ansvarig organisation
  • Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag
Uppdaterad: 2022-10-27