Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Plasthantering vid olika verksamheter

Åtgärdsområde HM.9

Plastgranulat kan användas exempelvis vid blästring och däcktvätt eller i storköksdiskmaskiner. Flagor av plastfärg kan spridas vid taktvätt.

I Stockholms stad finns inga större industrier som tillverkar plastråvara. Däremot finns det en mindre verksamhet som tillverkar polymerer och en som använder plastgranulat som råvara. Inga utsläpp till vatten förekommer från dessa verksamheter och därför har IVL Svenska miljöinstitutet uppskattat denna källa som obetydlig.

Ren plast, i form av granulat, kan dock användas i flera olika tillämningar som exempelvis blästring, vid däcktvätt eller i storköksdiskmaskiner. Hur stor källa blästring är har inte kunnat kvantifieras av IVL, men den bedöms som mycket liten. Det finns också verksamheter som hanterar polymerer av olika slag och där det i dagsläget är okänt om dessa ska räknas som mikroplast eller ej.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Planerad

0

Planerad
9.1 Uppmärksamma hantering av plast

Planerad

2021

Miljöförvaltningen

Planerad

1

Planerad
9.2 Utreda vad betraktas som mikroplast

Planerad

2023

Miljöförvaltningen

Genomförd

2

Genomförd
9.3 Klottersanering utan plastgranulat

Genomförd

2020

Bostadsbolagen, Fastighetsbolagen, Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Planerad

3

Planerad
9.4 Informera vissa verksamheter om plastspridning

Planerad

2022

Miljöförvaltningen

Genomförd

4

Genomförd
9.5 Utreda användandet av plastgranulat i storköksdiskmaskin

Genomförd

2021

Kategoriteamet för vitvaror, Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Äldreförvaltningen

Uppdaterad: 2022-11-09