Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Däck och vägmarkeringsprodukter

Bil på en väg
Däck och vägfärg är en betydande källa till mikroplast
Åtgärdsområde HM.1

Gummipartiklar som slits bort från bildäck bedöms vara en av se största källorna till mikroplast i Stockholm.

Slitage av däck är troligtvis en av de största källorna till mikroplast enligt källkartläggningen från IVL Svenska miljöinstitutet . Små gummipartiklar slits loss från däcken vid körning, uppskattningsvis 540 ton per år i staden.

Den färg om används för att markera exempelvis körfält och övergångsställen består av 2-4 procent plast. Färg lossnar från vägarna genom slitage från körning, väder, plogning med mera. Vägmarkeringsprodukter räknas som en relativt stor källa till spridning av mikroplast.

Det effektivaste sättet att minska spridningen av mikroplast från däckslitage är att minska biltrafiken. En effektiv och frekvent städning av gatorna kan minska spridning av vägdamm som innehåller plastpartiklar.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Pågående

0

Pågående
1.1 Förstudie kring vägmarkeringsprodukter

Pågående

2020

Trafikkontoret

Pågående

1

Pågående
1.2 Följa utvecklingen gällande mikroplaster från trafik

Pågående

2021

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Planerad

2

Planerad
1.3 Informera om miljöanpassad körning

Planerad

2022

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Uppdaterad: 2021-04-08