Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Båtbottenfärg och båtverksamhet

Båtar vid Sätra varv
Sätra varv. Foto: Johan Pontén
Åtgärdsområde HM.7

Färger som används på båtar bidrar till förekomsten av mikroplaster.

Färgpartiklar lossnar från skrovytan både genom slitage vid användning men framförallt vid underhållsarbete där skrovet tvättas, skrapas och målas. Totalt uppskattas att 150-1500 kg mikroplast per år avlägsnas vid underhåll av fritidsbåtar i Stockholms stad. Dessutom uppskattas ytterligare att 450-900 kg per år avlägsnas vid underhåll av kommersiella fartyg i staden.

Det finns en risk att mikroplaster ackumuleras vid platser för båtunderhåll och att flagor och partiklar sprids till vattnet. Dessutom innehåller båtbottenfärger ofta giftiga ämnen som i sig är ett skäl att minska utsläppen.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
7.1 Utveckla tillsynen på båtklubbar och marinor

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
7.2 Information till båtklubbar och båtägare

Genomförs kontinuerligt

Idrottsförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

2

Genomförs kontinuerligt
7.3 Verka för installation av borsttvättar

Genomförs kontinuerligt

Idrottsförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
7.4 Följa upp forskning inom båtverksamhet

Genomförs kontinuerligt

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

4

Genomförs kontinuerligt
7.5 Följa upp miljöarbetet på varv

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen

Uppdaterad: 2022-10-27