Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

7.2 Information till båtklubbar och båtägare

Broscyhrer och affischer från kampanjen Miljösmart båtliv
Broscyhrer och affischer från kampanjen Miljösmart båtliv
Åtgärd HM.7.2

7.2 Fortsätta informationsspridning till båtklubbar och båtägare om hur underhåll av båtar kan göras mer miljövänligt samt informera om möjligheter att byta ut båttillbehör av plast mot naturliga material.

Information till båtägare och båtklubbar är en viktig del av arbetet mot spridning av mikroplast från båtar. Sådan informartion bör innefatta:

  • Hur båtägare på miljömässigt bästa sätt underhåller sina båtar.
  • Varför regler och miljöpolicys finns och är viktiga att följa.
  • Information om båttillbehör och redskap som kan behöva bytas ut, exempelvis:
    o Gamla bojar, flytblock och flytbryggor av cellplast.
    o Gamla rep och tampar av plast.

Resultat

Miljöförvaltningen har tillsammans med idrottsförvaltningen startat informationskampanjen Miljösmart båtliv.
En affisch och en folder har tagits fram med miljösmarta tips där även mikroplastaspekten finns inkluderad.
Materialet sprids via tillsyn men även via deltagande på Allt för sjön mässan i mars 2020. Flera båtklubbar har även beställt material.

Filmer sprids i en digital kampanj på sociala medier under våren och sommaren 2020 samt våren 2021.

En hemsida med många tips och länkar har tagist fram.
Miljösmart båtliv

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27