Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

7.5 Följa upp miljöarbetet på varv

Stor båt i torrdocka
Foto: Anna Vestman
Åtgärd HM.7.5

7.5 Följa upp miljöarbetet inom de kommersiella varven för att säkerställa att installerade reningssystem fungerar.

Miljöarbetet har intensifierats vid de kommersiella varven i Stockholm under de senaste åren. Trots det behöver arbetet följas upp för att säkerställa att installerade reningssystem fungerar. Varje varv använder olika typer av reningssteg och åtgärder för att minska spridningen av föroreningar och mikroplast. Reningsgraden och effektiviteten för varje enskild åtgärd bör ses över och eventuella problem rättas till.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27