Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

7.1 Utveckla tillsynen på båtklubbar och marinor

Båtar vid Sätra varv
Sätra varv. Foto: Johan Pontén
Åtgärd HM.7.1

7.1 Inkludera mikroplastfrågan i tillsynen på båtklubbar och marinor.

Den tillsyn som redan sker på båtklubbar vid båtunderhållsarbeten täcker i stort in den tillsyn som behövs för mikroplast. Detta eftersom partiklarna sprids på samma sätt vare sig det är biocidfärgpartiklar eller plastfärgpartiklar. Därför föreslås fortsatt pågående tillsyn men med en ytterligare medvetenhet om mikroplastfrågan där man upplyser båtägare om risker för miljön vid båtunderhåll (koppling till 7.2).

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27