Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Slam och avloppsreningsverk

Slamspridning
Spridning av slam på åker. Foto: Helena Liljestrand
Åtgärdsområde HM.11

Både stora och små källor till mikroplast sprids via avloppsvatten och slam.

Den stora andelen mikroplast som renas bort i avloppsreningsverken hamnar i avloppsslammet. Slam från Henriksdals avloppsreningsverk har tidigare använts för att täcka gruvdeponin i Aitik men lagras nu normalt sett in för att kunna spridas på åkermark på samma sätt som slammet från Bromma reningsverk.

Regeringen utreder ett förbud mot slamspridning på åkermark som kan komma att påverka slamhanteringen i framtiden. Kunskapen om effekter av mikroplast som sprids med slammet i miljön är idag väldigt begränsad.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
11.1 Bevaka forskning om mikroplast på åkermark från slam

Genomförs kontinuerligt

Stockholm Vatten och Avfall

Uppdaterad: 2023-05-31