Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nedskräpning

Städning av torg
Skräpet städas upp. Foto: Andreas Melin
Åtgärdsområde HM.2

Nedskräpning bedöms vara en av de största källorna till mikroplast i miljön. Platen sprids främst via dagvatten, slam och avloppsvatten.

Stockholms stad bedriver redan ett aktivt arbete mot nedskräpning. Till exempel genom ökad städning och test av nya insamlingssystem. Kommunikation till invånare för att påverka attityder och beteenden kring nedskräpning bedrivs också. Bland det förebyggande arbetet finns dock mer att göra och förbättra. Att genomföra åtgärder mot nedskräpning bedöms som kostnadseffektivt.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Planerad

0

Planerad
2.1 Utveckla skräpmätning

Planerad

2021

Trafikkontoret

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
2.2 Minska konsumtionen av engångsprodukter

Genomförs kontinuerligt

Alla förvaltningar och bolag

Genomförs kontinuerligt

2

Genomförs kontinuerligt
2.3 Genomlysa stadens sortimentet av engångsprodukter

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
2.4 Se över papperskorgar

Genomförs kontinuerligt

Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Pågående

4

Pågående
2.5 Strategi för ökad återvinning och minskad nedskräpning

Pågående

2020

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Genomförs kontinuerligt

5

Genomförs kontinuerligt
2.6A Information om nedskräpning i skolor och förskolor

Genomförs kontinuerligt

Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret, Utbildningsförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

6

Genomförs kontinuerligt
2.6B Genomföra informationsinsatser innehållande nudging

Genomförs kontinuerligt

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Genomförs kontinuerligt

7

Genomförs kontinuerligt
2.7A Stockholmsvärdar

Genomförs kontinuerligt

Arbetsmarknadsförvaltningen, Trafikkontoret

Genomförs kontinuerligt

8

Genomförs kontinuerligt
2.7B Öka och effektivisera städningen av allmän plats.

Genomförs kontinuerligt

Trafikkontoret

Planerad

9

Planerad
2.8 Skräpplockning före gräsklippning

Planerad

2021

Stadsdelsförvaltningarna

Planerad

10

Planerad
2.9 Kravställa event

Planerad

Exploateringskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Genomförd

11

Genomförd
2.10 Följa upp projektet BLASTIC

Genomförd

2020

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Genomförd

12

Genomförd
2.11 Vattenskräpkorg

Genomförd

2020

Miljöförvaltningen, Stockholms Hamn

Uppdaterad: 2022-10-27