Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.1 Utveckla skräpmätning

Städning av torg
Skräpet städas upp. Foto: Andreas Melin
Åtgärd HM.2.1

2.1 Utveckla befintlig metod för att mäta (plast)skräp i stadsmiljö.

I Stockholm mäts skräp i stadsmiljön varje år. Metoden som används sedan 2008 har tagits fram av Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån. En mer detaljerad utveckling av den befintliga mätmetoden behöver tas fram av trafikkontoret i samråd med Stockholm Vatten och Avfall, Håll Sverige Rent, Statisticon och SCB senast till 2021. Kontrakten med entreprenörer behöver också ändras så att trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna kan få in statistik på mängder skräp som tas upp från marken.
Den befintliga mätmetoden har sina brister. Det går inte att statistiskt skala upp resultaten och ge en bedömning av den totala mängden skräp i Stockholm. Dessutom mäts endast antalet skräp och inte skräpets vikt. Inom en skräpkategori kan massan per skräp variera i mycket hög utsträckning. Dagens metod är även anpassad för gatumiljöer men fungerar inte för parkmiljö, erfar några stadsdelsförvaltningar.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27