Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.11 Vattenskräpkorg

Foto: Seabin Project
Foto: Seabin Project
Åtgärd HM.2.11

2.11 Genomföra pilotprojekt eller utredning gällande sjöbaserade anordningar eller barriärer för automatisk uppsamling av skräp i vattenmiljö.

För att hantera skräp som hamnat i vattnet vid till exempel sjönära verksamheter finns olika tekniska lösningar. En av dessa är utformad som en vattenbaserad soptunna som kan fånga cirka 1,5 kg flytande skräp om dagen och som kan placeras i exempelvis hamnar. Tunnan suger upp vatten som passerar genom korgen med hjälp av en pump. Vattnet går igenom korgen och skräpet fångas i en påse som kan innehålla upp till 20 kg skräp. Under 2018 etablerade Klara Strandcafé två sådana tunnor i Riddarfjärden bredvid Stadshusbron. De ska även ha testats i Helsingfors, Åbo och Vasa under 2017, dock med okända resultat.

En utvärdering av tunnorna vid Stadshusbron bör genomföras under 2020 i samverkan med Stockholms Hamnar samt Klara Strandcafé.

Resultat

Inför budgetåret 2019 fick miljöförvaltningen budgetuppdraget att ”… i samarbete med stadsdelsnämnderna och berörda bolag utreda om flytande papperskorgar i anslutning till stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens vattendrag”.

Förvaltningen anlitade konsultbolaget SWECO för utredning av följande frågeställningar:

 • Hur ser marknaden ut för olika typer av anordningar?
 • Vad kostar olika typer av åtgärdsförslag?
 • Finns det några särskilda platser där skräp ansamlas i staden?
 • Vilka åtgärder och metoder är lämpliga för de valda lokalerna?
 • Vilken nämnd eller vilket bolag i staden ansvarar för sjöbaserade uppsamlingsanordningar?

Framtagandet av konsultrapporten har skett genom intervjuer och mailkontakt med främst Stockholms Hamnar, trafiknämnden, Stockholm vatten och Avfall, ett antal utvalda stadsdelsnämnder och några privata aktörer i staden.

I konsultutredningen dras följande slutsatser:

 • Åtgärder på land för att förhindra att skräp hamnar i vattnet är mer kostnadseffektivt och enkelt att åstadkomma än att samla upp skräp i vatten.
 • Den rening av vattenytor som redan sker med hjälp av städbåt samt strandrensning behöver fortgå.
 • Automatiserade lösningar som exempelvis Seabins (vattenbaserad skräpkorg), Waste Sharks (vattenburna, skräpsamlande drönare) och Litter Traps (skräpinsamlare i rinnande vatten) ska framförallt ses som lokala kompletterande lösningar.
 • Staden kan med fördel etablera lokala samarbeten med fritidsbåtshamnar, föreningar, samt café- och restaurangägare för placering, drift och underhåll av åtgärder.

Förvaltningen kommer att fortsätta föra dialog med Stockholm Vatten AB, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms hamnar AB om hur nedskräpning kring och i vatten kan förebyggas på bästa sätt.

Ansvarig organisation
 • Miljöförvaltningen
 • Stockholms Hamn
Uppdaterad: 2022-10-27