Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.9 Kravställa event

Foto: Herman Caroan
Foto: Herman Caroan
Åtgärd HM.2.9

2.9 Kravställa event i syfte att minska nedskräpning

Staden bör ha tydliga krav för eventarrangörer som vill vara på kommunens mark. Ett exempel kan vara att ha stationer för vattenpåfyllning och sorteringsmöjligheter inom området. Åtgärden bör inkludera även kravställning på upplåtelser samt kontroll och uppföljning av de ställda kraven. Staden har en guide för hållbara evenemang. Den behöver kompletteras med kravställning med avseende på nedskräpning av plast.

Håll Sverige Rent har även miljömärkningen ”Miljömärkt event” där nedskräpning ingår som en av kravspecifikationerna. Malmö och Uppsala är exempel på kommuner som är med i nätverket ”Miljömärkt Event för kommun”. Det innebär att de miljömärker event som kommunen eller externa arrangörer arrangerar.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
  • Stadsdelsförvaltningarna
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27