Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.6A Information om nedskräpning i skolor och förskolor

Barn och vuxna på en skolgård
Foto: Yanan Li
Åtgärd HM.2.6

2.6A Genomföra informationsinsatser i skolor (inkl. gymnasieskolor) och förskolor, t.ex. skräpplockningsaktiviteter och informationskampanjer.

Att arbeta med informationsmaterial i skolorna är ett sätt att tidigt nå barn och ungdomar om problemen med nedskräpning. En viktig insikt är att skräp som väl har uppkommit inte försvinner av sig själv. Stockholms stad har i nuläget 145 aktiva Grön Flagg skolor och förskolor och cirka 28 procent av stadens barn (0-15 år) var med i skräpplockarkampanjen Vi Håller Rent 2018. I Nacka kommun får skolklasser och idrottsföreningar varje år boka in sig på att städa ett område mot ersättning, det är ett gott exempel att ta efter.

Områdesstädning för sommarjobbande ungdomar sker redan genom trafikkontoret och stadsdelarna.

Ansvarig organisation
  • Stadsdelsförvaltningarna
  • Trafikkontoret
  • Utbildningsförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27