Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.4 Se över papperskorgar

Åtgärd HM.2.4

2.4 Se över och investera i infrastruktur av papperskorgar.

Trafikkontoret ska tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och stadsdelarna fortsätta arbetet med att utvärdera och ytterligare förbättra den infrastruktur av papperskorgar som finns i staden, inte minst vad gäller källsortering på allmän plats.

God tillgång på välfungerande och praktiska papperskorgar underlättar för invånarna att göra rätt. Papperskorgar bör kunna komprimera avfallet och utformas så att skräp inte kan blåsa iväg. De bör vara integrerade med askkoppar och enkla att tömma. Kärl för källsortering på allmän plats kan vara ett sätt att motverka nedskräpning och samtidigt möjliggöra materialåtervinning.

Ansvarig organisation
  • Stadsdelsförvaltningarna
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27