Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.6B Genomföra informationsinsatser innehållande nudging

Nudging i en kampanj mot nedskräpning i Göteborg
Nudging i en kampanj mot nedskräpning i Göteborg
Åtgärd HM.2.6B

2.6B Genomföra informationsinsatser innehållande ”nudging” och samarbeta med Håll Sverige Rent/Städa Sverige.

Nudging, som handlar om att ge en ”knuff” i rätt riktning, är ett sätt att förändra beteenden. Det kan handla om humoristiska budskap, synliga och roliga papperskorgar i starka färger, gröna fotsteg som leder fram till exempelvis papperskorgen och så vidare. Göteborgs stad har testat nudging med framgång för att förhindra nedskräpning av cigarettfimpar. Tack vare olika markdekaler som bjuder in till att lämna fimpen i askkoppen, såg de att betydligt fler fimpar hamnade rätt. Det är alltså effektivt att göra askkopparna synliga istället för att låta dem smälta in i miljön. Trafikkontoret har genomfört en informationsinsats mot nedskräpning under våren 2019.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27