Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.7B Öka och effektivisera städningen av allmän plats.

Städning av torg
Skräpet städas upp. Foto: Andreas Melin
Åtgärd HM.2.7B

2.7B Öka och effektivisera städningen av allmän plats.

Staden har ansvar att städa upp skräp inom detaljplanelagt område. Av avfallsplanen framgår att trafikkontoret ska öka renhållningsinsatserna, städa mer då människor ser det och arbeta med plockstädning genom Stockholmsvärdar. Detta ska därför fortsatt ske årligen från 2020.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27