Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.10 Följa upp projektet BLASTIC

Skräpplockning vid vatten med hov
Foto: Håll Sverige Rent
Åtgärd HM.2.10

2.10 Följa upp resultat från EU-projektet ”BLASTIC-plastens väg från staden till havet”.

Miljöförvaltningen, trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avfall ska senast 2020 följa upp och implementerat lärdomar från projektet EU-projektet BLASTIC.

Projektet har pågått mellan 2016-2018 och finansierats av Centrala Östersjöprogrammet. Syftet har varit att ta fram ett verktyg och en manual som ska underlätta för kommuner att identifiera, mäta och åtgärda källor till marin nedskräpning. Projektet har letts av Håll Sverige Rent och medverkare har varit Håll Skärgården Ren (Finland), IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environmental Institute Tallinn, SYKE (Finland), Fee Latvia, Åbo kommun och Tallinns kommun. I Sverige har Södertälje kommun varit pilotområde.

Resultat

Den 20 november 2020 anordnade miljöförvaltningen tillsammans med Håll Sverige Rent ett webbinarium om nedskräpning och EU-projektet BLASTIC. Även trafikkontoret och Stockholm vatten och avfall deltog med information om pågående arbete med en handlingsplan för minskad nedskräpning samt stadens avfallsplan. I presentationerna ges mer information om BLASTIC-verktyget och hur man når det. Frågor om verktyget och inloggningsuppgifter kan också ställas till Eva Blidberg och Stefan Hållberg på Håll Sverige Rent.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27