Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Konstgräsplaner och lekytor

Trasig fallskyddsmatta av gummigranulat
Gummigranulat
Åtgärdsområde HM.4

Gummigranulat som finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Granulat sprids även från lekytor av platsgjutet gummi och hittas i höga halter i sediment i dagvattenbrunnar.

I Stockholms stad finns det totalt 104 konstgräsplaner för fotboll varav 94 är belagda med gummigranulat. Enligt idrottsförvaltningen är en uppskattning att 40-50 ton granulat köps in årligen. Svinnet beräknas bli cirka 20 ton/år från stadens alla planer.

Staden har också 52 större artificiella utomhusytor. Bostadsbolagen och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har cirka 50 bollplaner och multiplaner och ett flertal mindre ytor med konstgräs eller gummiasfalt (fallskyddsgummi).

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
4.1 Tillämpa granulatrekommendationen

Genomförs kontinuerligt

Alla anläggande förvaltningar och bolag

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
4.2 Bidra till utveckling av nya material

Genomförs kontinuerligt

Alla anläggande förvaltningar och bolag

Genomförd

2

Genomförd
4.3 Kommunikation om minskad spridning av granulat

Genomförd

2020

Alla anläggande förvaltningar och bolag, Miljöförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
4.4 Inkludera kontroll av spridning av mikroplast i tillsyn

Genomförs kontinuerligt

Miljöförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

4

Genomförs kontinuerligt
4.5 Bevaka och utreda spridning av granulat

Genomförs kontinuerligt

Alla anläggande förvaltningar och bolag, Miljöförvaltningen

Uppdaterad: 2023-05-31