Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mikroplast - Alla åtgärder

Plastpåse som flyter i vattnet
Foto: Tobias Dahlin/Azote
Åtgärdsområde HM.A

Nedan redovisa samtliga beslutade åtgärder i Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024. Åtgärdslistan kan filtreras utifrån åtgärdsstatus, slutår eller ansvarig organisation.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Däck och vägmarkeringsprodukter

0

Genomförd
1.1 Förstudie kring vägmarkeringsprodukter

Genomförd

Däck och vägmarkeringsprodukter

2021

Trafikkontoret

Däck och vägmarkeringsprodukter

1

Pågående
1.2 Följa utvecklingen gällande mikroplaster från trafik

Pågående

Däck och vägmarkeringsprodukter

2021

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Däck och vägmarkeringsprodukter

2

Pågående
1.3 Informera om miljöanpassad körning

Pågående

Däck och vägmarkeringsprodukter

2022

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Nedskräpning

3

Planerad
2.1 Utveckla skräpmätning

Planerad

Nedskräpning

2021

Trafikkontoret

Nedskräpning

4

Genomförs kontinuerligt
2.2 Minska konsumtionen av engångsprodukter

Genomförs kontinuerligt

Nedskräpning

Alla förvaltningar och bolag

Nedskräpning

5

Genomförs kontinuerligt
2.3 Genomlysa stadens sortimentet av engångsprodukter

Genomförs kontinuerligt

Nedskräpning

Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen

Nedskräpning

6

Genomförs kontinuerligt
2.4 Se över papperskorgar

Genomförs kontinuerligt

Nedskräpning

Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Nedskräpning

7

Pågående
2.5 Strategi för ökad återvinning och minskad nedskräpning

Pågående

Nedskräpning

2020

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Nedskräpning

8

Genomförs kontinuerligt
2.6A Information om nedskräpning i skolor och förskolor

Genomförs kontinuerligt

Nedskräpning

Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret, Utbildningsförvaltningen

Nedskräpning

9

Genomförs kontinuerligt
2.6B Genomföra informationsinsatser innehållande nudging

Genomförs kontinuerligt

Nedskräpning

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Nedskräpning

10

Genomförs kontinuerligt
2.7A Stockholmsvärdar

Genomförs kontinuerligt

Nedskräpning

Arbetsmarknadsförvaltningen, Trafikkontoret

Nedskräpning

11

Genomförs kontinuerligt
2.7B Öka och effektivisera städningen av allmän plats.

Genomförs kontinuerligt

Nedskräpning

Trafikkontoret

Nedskräpning

12

Planerad
2.8 Skräpplockning före gräsklippning

Planerad

Nedskräpning

2021

Stadsdelsförvaltningarna

Nedskräpning

13

Planerad
2.9 Kravställa event

Planerad

Nedskräpning

Exploateringskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Nedskräpning

14

Genomförd
2.10 Följa upp projektet BLASTIC

Genomförd

Nedskräpning

2020

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Nedskräpning

15

Genomförd
2.11 Vattenskräpkorg

Genomförd

Nedskräpning

2020

Miljöförvaltningen, Stockholms Hamn

Byggnader och infrastruktur

16

Genomförs kontinuerligt
3.1 Seminarier om spridning från byggen

Genomförs kontinuerligt

Byggnader och infrastruktur

Miljöförvaltningen

Byggnader och infrastruktur

17

Planerad
3.2 Kravställa skräpfria byggen

Planerad

Byggnader och infrastruktur

2021

Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag

Byggnader och infrastruktur

18

Planerad
3.3 Miljöförvaltningens roll mot nedskräpning vid byggen

Planerad

Byggnader och infrastruktur

Miljöförvaltningen

Byggnader och infrastruktur

19

Genomförs kontinuerligt
3.4 Verka för ökad cirkularitet på byggen

Genomförs kontinuerligt

Byggnader och infrastruktur

Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag

Konstgräsplaner och lekytor

20

Genomförs kontinuerligt
4.1 Tillämpa granulatrekommendationen

Genomförs kontinuerligt

Konstgräsplaner och lekytor

Alla anläggande förvaltningar och bolag

Konstgräsplaner och lekytor

21

Genomförs kontinuerligt
4.2 Bidra till utveckling av nya material

Genomförs kontinuerligt

Konstgräsplaner och lekytor

Alla anläggande förvaltningar och bolag

Konstgräsplaner och lekytor

22

Genomförd
4.3 Kommunikation om minskad spridning av granulat

Genomförd

Konstgräsplaner och lekytor

2020

Alla anläggande förvaltningar och bolag, Miljöförvaltningen

Konstgräsplaner och lekytor

23

Genomförs kontinuerligt
4.4 Inkludera kontroll av spridning av mikroplast i tillsyn

Genomförs kontinuerligt

Konstgräsplaner och lekytor

Miljöförvaltningen

Konstgräsplaner och lekytor

24

Genomförs kontinuerligt
4.5 Bevaka och utreda spridning av granulat

Genomförs kontinuerligt

Konstgräsplaner och lekytor

Alla anläggande förvaltningar och bolag, Miljöförvaltningen

Textiltvätt

25

Planerad
5.1 Ställa krav vid upphandling av kläder/textilier

Planerad

Textiltvätt

Bolag som upphandlar personalkläder och textilier som tvättas regelbundet, Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen

Textiltvätt

26

Genomförs kontinuerligt
5.2 Informera om smart tvätthantering

Genomförs kontinuerligt

Textiltvätt

Bostadsbolagen, Stockholm Vatten och Avfall

Textiltvätt

27

Planerad
5.3 Säkerställa filter på tvättmaskiner

Planerad

Textiltvätt

Alla förvaltningar och bolag som köper in och använder tvättmaskiner, Kategoriteamet för vitvaror

Avfallshantering

28

Planerad
6.1 Undersöka lak- och dagvatten från sorteringsanläggningar

Planerad

Avfallshantering

2023

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Avfallshantering

29

Planerad
6.2 Mäta mikroplast i vatten från Lövstatipparna

Planerad

Avfallshantering

2022

Stockholm Vatten och Avfall

Avfallshantering

30

Planerad
6.3 Provta mikroplast på rötrest/biogödsel

Planerad

Avfallshantering

2023

Stockholm Vatten och Avfall

Båtbottenfärg och båtverksamhet

31

Genomförs kontinuerligt
7.1 Utveckla tillsynen på båtklubbar och marinor

Genomförs kontinuerligt

Båtbottenfärg och båtverksamhet

Miljöförvaltningen

Båtbottenfärg och båtverksamhet

32

Genomförs kontinuerligt
7.2 Information till båtklubbar och båtägare

Genomförs kontinuerligt

Båtbottenfärg och båtverksamhet

Idrottsförvaltningen

Båtbottenfärg och båtverksamhet

33

Genomförs kontinuerligt
7.3 Verka för installation av borsttvättar

Genomförs kontinuerligt

Båtbottenfärg och båtverksamhet

Idrottsförvaltningen

Båtbottenfärg och båtverksamhet

34

Genomförs kontinuerligt
7.4 Följa upp forskning inom båtverksamhet

Genomförs kontinuerligt

Båtbottenfärg och båtverksamhet

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Båtbottenfärg och båtverksamhet

35

Genomförs kontinuerligt
7.5 Följa upp miljöarbetet på varv

Genomförs kontinuerligt

Båtbottenfärg och båtverksamhet

Miljöförvaltningen

Kemiska och kosmetiska produkter

36

Genomförs kontinuerligt
8.1 Öka kunskap om plast i kosmetiska och kemiska produkter

Genomförs kontinuerligt

Kemiska och kosmetiska produkter

Miljöförvaltningen

Kemiska och kosmetiska produkter

37

Genomförs kontinuerligt
8.2 Följa upp upphandlat sortiment och se över kraven

Genomförs kontinuerligt

Kemiska och kosmetiska produkter

Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen

Kemiska och kosmetiska produkter

38

Planerad
8.3 Informera invånare om kosmetika och mikroplast

Planerad

Kemiska och kosmetiska produkter

Miljöförvaltningen

Plasthantering vid olika verksamheter

39

Planerad
9.1 Uppmärksamma hantering av plast

Planerad

Plasthantering vid olika verksamheter

2021

Miljöförvaltningen

Plasthantering vid olika verksamheter

40

Planerad
9.2 Utreda vad betraktas som mikroplast

Planerad

Plasthantering vid olika verksamheter

2023

Miljöförvaltningen

Plasthantering vid olika verksamheter

41

Genomförd
9.3 Klottersanering utan plastgranulat

Genomförd

Plasthantering vid olika verksamheter

2020

Bostadsbolagen, Fastighetsbolagen, Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Plasthantering vid olika verksamheter

42

Genomförd
9.4 Informera vissa verksamheter om plastspridning

Genomförd

Plasthantering vid olika verksamheter

2023

Miljöförvaltningen

Plasthantering vid olika verksamheter

43

Genomförd
9.5 Utreda användandet av plastgranulat i storköksdiskmaskin

Genomförd

Plasthantering vid olika verksamheter

2021

Kategoriteamet för vitvaror, Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Äldreförvaltningen

Dagvatten och bräddning

44

Genomförs kontinuerligt
10.1 Utvärdering av dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Dagvatten och bräddning

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Dagvatten och bräddning

45

Genomförs kontinuerligt
10.2 Utreda rening av dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Dagvatten och bräddning

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Dagvatten och bräddning

46

Genomförs kontinuerligt
10.3 Verka för minskning av bräddning

Genomförs kontinuerligt

Dagvatten och bräddning

Stockholm Vatten och Avfall

Slam och avloppsreningsverk

47

Genomförs kontinuerligt
11.1 Bevaka forskning om mikroplast på åkermark från slam

Genomförs kontinuerligt

Slam och avloppsreningsverk

Stockholm Vatten och Avfall

Nedfall från luft

48

Pågående
12.1 Undersöka mängden mikroplast i luft

Pågående

Nedfall från luft

2024

Miljöförvaltningen

Snöhantering och sandupptag

49

Planerad
13.1 Säkerställa snöupplag

Planerad

Snöhantering och sandupptag

2023

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Snöhantering och sandupptag

50

Planerad
13.2 Analysera dumpad snö och uppsopad gatusand

Planerad

Snöhantering och sandupptag

2020

Trafikkontoret

Snöhantering och sandupptag

51

Planerad
13.3 Undersöka möjligheter att rena snö och sand

Planerad

Snöhantering och sandupptag

2022

Trafikkontoret

Uppdaterad: 2023-09-27