Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.5 Strategi för ökad återvinning och minskad nedskräpning

Åtgärd HM.2.5

2.5 Implementera och följa upp strategin för ökad återvinning och minskad nedskräpning av framförallt plast i stadsmiljö.

Trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avfall har under 2018 jobbat med att ta fram en strategi för ökad återvinning och minskad nedskräpning av framförallt plast i stadsmiljön. I strategin ingår att anpassa möjligheten till källsortering på allmän plats. Genom att erbjuda detta i områden där mycket plastskräp genereras kan plasten som hamnar i naturen eller i vattnet minska.

Ytterligare studier behöver genomföras för att se var mest plast genereras och om nedskräpningen av plast har minskat. Det behöver också utvärderas hur insamling och sortering fungerat vad gäller kvalité på material och möjligheter till materialåtervinning.

I linje med strategin är det också en fördel med ett stärkt samarbete kring skräphanteringen på allmän platsmark mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna. Det vill säga gatumark som trafikkontoret ansvarar för och parkmark som stadsdelsförvaltningarna ansvarar för.

Resultat

Strategin för ökad återvinning och minskad nedskräpning har övergått i ett pågående uppdrag till trafikkontoret om att ta fram en handlingsplan för att minska nedskräpning i såväl vatten som på land. Mer information finns i presentationen.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27