Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

9.2 Utreda vad betraktas som mikroplast

Klotter
Vaxer används ibland vid klotterskydd
Åtgärd HM.9.2

9.2 Utreda om de polymerer som används i vissa verksamheter ska betraktas som mikroplast och hur spridning i så fall kan minskas.

Ibland är det svårt att veta om ett material och en verksamhet kan bidra till spridning av mikroplast eller inte. Det kan till exempel gälla vattenlösliga vaxer som används som klotterskydd och vattenlösliga fotopolymerer som används på tryckformar. Här behövs vägledning från Kemikalieinspektionen och ytterligare utredning för att kunna avgöra om dessa plaster bidrar till spridningen av mikroplaster eller inte. Därefter kan ställning tas till hur frågan ska hanteras inom tillsynen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27