Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

9.1 Uppmärksamma hantering av plast

Det är inte bra om färgflagor hamnar i dagvattnet vid taktvätt.
Det är inte bra om färgflagor hamnar i dagvattnet vid taktvätt.
Åtgärd HM.9.1

9.1 Uppmärksamma frågan om hantering av plast och polymerer och eventuell risk för spridning av dessa i tillsynen av verksamheter.

Vid miljöförvaltningens tillsyn på företag kontrolleras bland annat avfallshanteringen, nedskräpning och annan hantering som skulle kunna ge utsläpp till dag- eller spillvatten. Miljöförvaltningen ska fortsättningsvis även informera om plastfrågan vid tillsynsbesöken. Först när verksamhetsutövarna uppmärksammats på risken för spridning av mikroplast kan nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27