Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.3 Miljöförvaltningens roll mot nedskräpning vid byggen

Byggarbetsplats med lyftkranar
Hagastaden. Foto Lennart Johansson
Åtgärd HM.3.3

3.3 Utreda miljöförvaltningens roll för att åtgärda nedskräpning på byggarbetsplatser.

Miljöförvaltningen bedriver i dag bara tillsyn vid stora infrastrukturprojekt och vid vissa andra stora byggen. Hur tillsyn av nedskräpning och spridning av mikroplast ska kunna bedrivas behöver utredas. Hur omfattande problemet med nedskräpning är behöver också utredas.
Rivning, om- och nybyggnation är verksamheter eller åtgärder som omfattas av miljöbalkens regler. Den som ansvarar blir därmed verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Rivning omfattas också av regler i Plan och bygglagen. Enligt praxis är verksamhetsutövaren den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta en åtgärd. Verksamhetsutövaren ansvarar för att de regler som gäller för verksamheten/ åtgärden identifieras och följs och är skyldig att kunna visa detta för tillsynsmyndigheten.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27