Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

10.2 Utreda rening av dagvatten

Regnbäddar
Regnbäddar på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden.
Åtgärd HM.10.2

10.2 Utreda om, hur och var stadens dagvatten behöver och kan renas från mikroplast.

Dagvatten är en viktig spridningsväg av mikroplast från stadsmiljön till vattenmiljön. Därför är det viktigt att utvärdera om, hur och var dagvatten behöver och kan renas med avseende på mikroplast.

Staden medverkar i forskningsprojektet Drizzle. Där genomförs analys och kvantifiering av mikroplast i dagvatten. Resultaten därifrån förväntas kunna användas i framtida beslut om dagvattenrening.

Specifika utredningar behöver göras för att undersöka förutsättningarna på olika platser både utifrån tillgänglig yta och vilken anläggningstyp som är bäst lämpad att avskilja den sorts mikroplast som genereras där. Avsättningsmagasin och dammar är exempel på olika typer av anläggningar med främst sedimenterande funktioner. Växtbäddar och brunnsfilter tillför även filtrerande egenskaper. Vilka av dessa som är bäst lämpade för rening av mikroplaster måste först utredas allmänt innan implementering sker (se 10.1).

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27