Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

13.2 Analysera dumpad snö och uppsopad gatusand

Snöröjning
Foto: Lennart Johansson
Åtgärd HM.13.2

13.2 Analysera dumpad snö och uppsopad gatusand med avseende på mikroplast.

Analysera plast i snö

För att förbättra kunskapsläget ska trafikkontoret analysera mikroplast i snö som går till dumpning. Likaså bör snö från vägar och i gatusediment undersökas i relation till trafikintensitet. När resultaten för urban snö från VINNOVA-projektet Grön Nano är klara ska dessa följas upp.

Mikroplast i gatusand

Resultaten från en undersökning i Göteborg visar att gatusopningsmaskiner tar upp stora mängder mikroplast från gator. Därför är sopning en bra metod för att förebygga problematik med mikroplast i dagvatten. Trafikkontoret ska följa upp resultaten från Göteborgs stad vad gäller mikroplast i bland annat gatusand, och sedan planera för ett korrekt omhändertagande och analys av gatusand och gatusopningsvatten i Stockholm.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-10-27