Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nya åtgärdsprogram för Drevviken, Långsjön och Råcksta träsk

Råcksta träsk
Råcksta träsk. Foto: Johan Pontén
Artikel TEMA.3.6

I tisdags antog miljö- och hälsoskyddsnämnden de lokala åtgärdsprogrammen för sjöarna Drevviken, Långsjön och Råcksta träsk. Där beskrivs nuvarande miljöförhållanden, påverkan samt förslag till åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i sjöarna. Övriga berörda nämnder förväntas fatta beslut om antagande under februari.

Syftet med de lokala åtgärdsprogrammen är att belysa de huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenkvaliteten och livsmiljön i stadens vatten förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status och därmed följa beslutade miljökvalitetsnormer. Åtgärdsprogrammen är framtagna i samverkan med berörda förvaltningar, bolag och kommuner.

– Informationen om de nuvarande miljöförhållandena baserar sig på stadens egen miljöövervakning. Ett stort antal åtgärder har föreslagits för att minska både den nuvarande och historiska belastning som påverkar sjöarna, berättar Åsa Andersson, projektledare på vattenmiljöenheten vid miljöförvaltningen.

På sidorna nedan går det att följa arbetet med de olika åtgärderna men även utvecklingen av miljöförhållandena i sjöarna.

Uppdaterad: 2021-02-18