Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Laduviken

Bild på Laduviken
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.17.1

Laduviken räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Laduviken ligger på Norra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Sjön muddrades i slutet av 1970-talet när den höll på att växa igen. Det största vattendjupet är nu ungefär 3 meter. I samband med muddringen skapades öar och kanaler i sjöns västra del.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Fungerande fiskväg i Laduvikens utlopp

Genomförd

Fysiska åtgärder

2015

Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Sportfiskarna

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Laduviken, dagvattenstråk och vattenpark

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Akademiska Hus, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, SL, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Rena dagvatten från Universitetsparkeringen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Akademiska Hus

Miljöövervakning och utredning

5

Förslag till åtgärd
Upprätta skötselplan för Djurgårdssjöarna

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Kungl. Djurgårdens Förvaltning