Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Bild på Laduviken
Foto: Christer Lännergren
Indikator TEMA.3.1.17.1.6

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (pH)

0

Laduviken

1982

8,2

1

Laduviken

1983

7,8

2

Laduviken

1984

7,5

3

Laduviken

1985

7,4

4

Laduviken

1986

7,7

5

Laduviken

1987

7,9

6

Laduviken

1988

8,0

7

Laduviken

1989

8,4

8

Laduviken

1990

8,4

9

Laduviken

1991

8,4

10

Laduviken

1992

8,0

11

Laduviken

1993

7,9

12

Laduviken

1994

7,9

13

Laduviken

1995

7,9

14

Laduviken

1996

8,0

15

Laduviken

1997

7,9

16

Laduviken

1998

7,9

17

Laduviken

1999

8,0

18

Laduviken

2000

8,1

19

Laduviken

2001

8,1

20

Laduviken

2002

8,0

21

Laduviken

2003

8,1

22

Laduviken

2004

8,2

23

Laduviken

2005

8,2

24

Laduviken

2006

8,2

25

Laduviken

2007

8,2

26

Laduviken

2008

8,1

27

Laduviken

2009

8,1

28

Laduviken

2016

8,4

29

Laduviken

2017

8,2

30

Laduviken

2018

8,2

31

Laduviken

2019

8,2

32

Laduviken

2020

8,5

33

Laduviken

2021

8,5

34

Laduviken

2022

8,2

35

Laduviken

2023

8,1

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.