Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.1.3

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultatet redovisas på miljöbarometern i augusti varje år.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt siktdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)

0

Bällstaviken

1982

1,4

1

Bällstaviken

1983

1,3

2

Bällstaviken

1984

1,5

3

Bällstaviken

1985

1,5

4

Bällstaviken

1986

1,3

5

Bällstaviken

1987

1,1

6

Bällstaviken

1988

1,1

7

Bällstaviken

1989

1,0

8

Bällstaviken

1990

1,0

9

Bällstaviken

1991

1,0

10

Bällstaviken

1992

1,0

11

Bällstaviken

1993

1,1

12

Bällstaviken

1994

1,3

13

Bällstaviken

1995

1,3

14

Bällstaviken

1996

1,3

15

Bällstaviken

1997

1,2

16

Bällstaviken

1998

1,5

17

Bällstaviken

1999

1,4

18

Bällstaviken

2000

1,5

19

Bällstaviken

2001

1,6

20

Bällstaviken

2002

1,8

21

Bällstaviken

2003

1,9

22

Bällstaviken

2004

2,0

23

Bällstaviken

2005

2,0

24

Bällstaviken

2006

1,9

25

Bällstaviken

2007

1,6

26

Bällstaviken

2008

1,5

27

Bällstaviken

2009

1,5

28

Bällstaviken

2010

1,5

29

Bällstaviken

2011

1,7

30

Bällstaviken

2012

2,1

31

Bällstaviken

2013

2,2

32

Bällstaviken

2014

1,8

33

Bällstaviken

2015

1,5

34

Bällstaviken

2016

1,4

35

Bällstaviken

2017

1,6

36

Bällstaviken

2018

1,6

37

Bällstaviken

2019

1,6

38

Bällstaviken

2020

1,9

39

Bällstaviken

2021

2,0

40

Bällstaviken

2022

2,0

41

Drevviken

1982

0,8

42

Drevviken

1983

0,7

43

Drevviken

1984

0,8

44

Drevviken

1985

0,9

45

Drevviken

1986

1,5

46

Drevviken

1987

1,6

47

Drevviken

1988

1,6

48

Drevviken

1989

1,2

49

Drevviken

1990

1,0

50

Drevviken

1991

1,2

51

Drevviken

1992

1,0

52

Drevviken

1993

1,0

53

Drevviken

1994

1,0

54

Drevviken

1995

1,1

55

Drevviken

1996

1,2

56

Drevviken

1997

0,9

57

Drevviken

1998

0,9

58

Drevviken

1999

0,9

59

Drevviken

2000

1,3

60

Drevviken

2001

1,5

61

Drevviken

2002

1,5

62

Drevviken

2003

1,6

63

Drevviken

2004

1,8

64

Drevviken

2005

2,4

65

Drevviken

2006

2,1

66

Drevviken

2007

2,4

67

Drevviken

2008

2,1

68

Drevviken

2009

2,1

69

Drevviken

2010

1,7

70

Drevviken

2011

1,6

71

Drevviken

2012

1,5

72

Drevviken

2013

1,7

73

Drevviken

2014

1,5

74

Drevviken

2015

1,8

75

Drevviken

2016

1,7

76

Drevviken

2017

2,1

77

Drevviken

2018

1,7

78

Drevviken

2019

1,6

79

Drevviken

2020

1,5

80

Drevviken

2021

1,8

81

Drevviken

2022

1,9

82

Fiskarfjärden

1982

3,5

83

Fiskarfjärden

1983

3,4

84

Fiskarfjärden

1984

3,8

85

Fiskarfjärden

1985

3,8

86

Fiskarfjärden

1986

3,9

87

Fiskarfjärden

1987

4,0

88

Fiskarfjärden

1988

3,9

89

Fiskarfjärden

1989

3,6

90

Fiskarfjärden

1990

3,4

91

Fiskarfjärden

1991

3,2

92

Fiskarfjärden

1992

3,0

93

Fiskarfjärden

1993

3,7

94

Fiskarfjärden

1994

4,5

95

Fiskarfjärden

1995

4,5

96

Fiskarfjärden

1996

4,4

97

Fiskarfjärden

1997

4,6

98

Fiskarfjärden

1998

5,6

99

Fiskarfjärden

1999

5,2

100

Fiskarfjärden

2000

4,7

101

Fiskarfjärden

2001

3,7

102

Fiskarfjärden

2002

3,8

103

Fiskarfjärden

2003

4,1

104

Fiskarfjärden

2004

4,8

105

Fiskarfjärden

2005

5,0

106

Fiskarfjärden

2006

5,1

107

Fiskarfjärden

2007

5,2

108

Fiskarfjärden

2008

5,1

109

Fiskarfjärden

2009

4,2

110

Fiskarfjärden

2010

3,3

111

Fiskarfjärden

2011

3,0

112

Fiskarfjärden

2012

3,5

113

Fiskarfjärden

2013

3,6

114

Fiskarfjärden

2014

4,6

115

Fiskarfjärden

2015

3,3

116

Fiskarfjärden

2016

3,5

117

Fiskarfjärden

2017

4,1

118

Fiskarfjärden

2018

4,5

119

Fiskarfjärden

2019

4,4

120

Fiskarfjärden

2020

4,2

121

Fiskarfjärden

2021

4,0

122

Fiskarfjärden

2022

4,6

123

Flaten

1982

4,1

124

Flaten

1983

3,8

125

Flaten

1984

4,3

126

Flaten

1985

4,4

127

Flaten

1986

5,2

128

Flaten

1987

5,3

129

Flaten

1988

5,2

130

Flaten

1989

4,6

131

Flaten

1990

4,3

132

Flaten

1991

4,1

133

Flaten

1992

4,7

134

Flaten

1993

3,7

135

Flaten

1994

3,8

136

Flaten

1995

3,1

137

Flaten

1996

4,1

138

Flaten

1997

4,2

139

Flaten

1998

3,8

140

Flaten

1999

3,9

141

Flaten

2000

3,8

142

Flaten

2001

5,1

143

Flaten

2002

5,0

144

Flaten

2003

6,3

145

Flaten

2004

6,2

146

Flaten

2005

6,4

147

Flaten

2006

6,0

148

Flaten

2007

6,7

149

Flaten

2008

6,7

150

Flaten

2009

6,5

151

Flaten

2010

6,3

152

Flaten

2011

5,7

153

Flaten

2012

5,8

154

Flaten

2013

5,4

155

Flaten

2014

6,2

156

Flaten

2015

6,4

157

Flaten

2016

6,3

158

Flaten

2017

6,7

159

Flaten

2018

5,9

160

Flaten

2019

5,7

161

Flaten

2020

5,2

162

Flaten

2021

5,4

163

Flaten

2022

6,0

164

Görväln

1981

4,0

165

Görväln

1982

4,0

166

Görväln

1983

4,0

167

Görväln

1984

4,2

168

Görväln

1985

4,0

169

Görväln

1986

4,0

170

Görväln

1987

3,5

171

Görväln

1988

3,7

172

Görväln

1989

3,7

173

Görväln

1990

3,9

174

Görväln

1991

3,3

175

Görväln

1992

3,1

176

Görväln

1993

3,6

177

Görväln

1994

5,0

178

Görväln

1995

4,8

179

Görväln

1996

4,7

180

Görväln

1997

4,7

181

Görväln

1998

5,4

182

Görväln

1999

5,2

183

Görväln

2000

4,6

184

Görväln

2001

4,0

185

Görväln

2002

3,9

186

Görväln

2003

4,0

187

Görväln

2004

5,2

188

Görväln

2005

5,4

189

Görväln

2006

5,5

190

Görväln

2007

4,8

191

Görväln

2008

4,8

192

Görväln

2009

4,0

193

Görväln

2010

3,5

194

Görväln

2011

2,9

195

Görväln

2012

3,1

196

Görväln

2013

3,3

197

Görväln

2014

3,3

198

Görväln

2015

3,6

199

Görväln

2016

3,7

200

Görväln

2017

4,2

201

Görväln

2018

3,8

202

Isbladskärret

2000

0,5

203

Isbladskärret

2001

0,4

204

Isbladskärret

2002

0,5

205

Isbladskärret

2003

0,6

206

Isbladskärret

2004

0,9

207

Isbladskärret

2005

0,9

208

Isbladskärret

2006

1,0

209

Isbladskärret

2007

0,9

210

Isbladskärret

2010

0,9

211

Isbladskärret

2011

0,6

212

Isbladskärret

2012

0,4

213

Isbladskärret

2013

0,9

214

Isbladskärret

2014

0,8

215

Isbladskärret

2015

1,0

216

Isbladskärret

2016

0,6

217

Isbladskärret

2017

0,5

218

Isbladskärret

2018

0,4

219

Isbladskärret

2020

0,2

220

Isbladskärret

2021

0,2

221

Isbladskärret

2022

0,5

222

Judarn

1982

1,8

223

Judarn

1983

1,6

224

Judarn

1984

1,8

225

Judarn

1985

2,2

226

Judarn

1986

2,2

227

Judarn

1987

2,0

228

Judarn

1988

1,9

229

Judarn

1989

1,9

230

Judarn

1990

1,8

231

Judarn

1991

1,8

232

Judarn

1992

2,0

233

Judarn

1993

2,0

234

Judarn

1994

1,9

235

Judarn

1995

1,8

236

Judarn

1996

2,0

237

Judarn

1997

2,2

238

Judarn

1998

2,1

239

Judarn

1999

2,4

240

Judarn

2000

2,8

241

Judarn

2001

3,2

242

Judarn

2002

3,4

243

Judarn

2003

3,2

244

Judarn

2004

3,3

245

Judarn

2005

3,3

246

Judarn

2006

3,2

247

Judarn

2007

2,9

248

Judarn

2008

3,1

249

Judarn

2009

3,1

250

Judarn

2010

2,9

251

Judarn

2011

2,4

252

Judarn

2012

2,3

253

Judarn

2013

2,5

254

Judarn

2014

2,5

255

Judarn

2015

2,6

256

Judarn

2016

2,5

257

Judarn

2017

2,7

258

Judarn

2018

2,4

259

Judarn

2019

2,5

260

Judarn

2020

2,6

261

Judarn

2021

3,0

262

Judarn

2022

3,8

263

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

1,9

264

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

1,9

265

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

1,7

266

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

1,8

267

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

1,4

268

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

1,1

269

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

1,0

270

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

1,1

271

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

1,1

272

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

1,2

273

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

1,3

274

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

1,4

275

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

1,4

276

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

1,4

277

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

1,5

278

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

1,6

279

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

1,8

280

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

1,7

281

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

2,0

282

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

2,0

283

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

2,3

284

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

2,1

285

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

2,2

286

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

2,0

287

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

1,8

288

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

1,5

289

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

1,6

290

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

1,8

291

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

1,8

292

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

1,7

293

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

1,8

294

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

1,8

295

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

1,6

296

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

1,6

297

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

1,6

298

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

1,6

299

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

1,6

300

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

1,5

301

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

1,5

302

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

1,6

303

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

2,1

304

Kyrksjön

1982

1,1

305

Kyrksjön

1983

0,6

306

Kyrksjön

1984

0,8

307

Kyrksjön

1985

1,1

308

Kyrksjön

1986

1,3

309

Kyrksjön

1987

1,3

310

Kyrksjön

1988

1,4

311

Kyrksjön

1989

1,1

312

Kyrksjön

1990

1,0

313

Kyrksjön

1991

0,9

314

Kyrksjön

1992

1,3

315

Kyrksjön

1993

1,7

316

Kyrksjön

1994

1,5

317

Kyrksjön

1995

1,4

318

Kyrksjön

1996

1,2

319

Kyrksjön

1997

1,5

320

Kyrksjön

1998

1,7

321

Kyrksjön

1999

1,9

322

Kyrksjön

2000

2,1

323

Kyrksjön

2001

2,1

324

Kyrksjön

2002

2,0

325

Kyrksjön

2003

2,0

326

Kyrksjön

2004

1,9

327

Kyrksjön

2005

2,0

328

Kyrksjön

2006

1,9

329

Kyrksjön

2007

1,9

330

Kyrksjön

2008

1,7

331

Kyrksjön

2009

1,5

332

Kyrksjön

2010

1,2

333

Kyrksjön

2011

1,0

334

Kyrksjön

2012

1,1

335

Kyrksjön

2013

1,1

336

Kyrksjön

2014

1,1

337

Kyrksjön

2015

1,3

338

Kyrksjön

2016

1,4

339

Kyrksjön

2017

1,7

340

Kyrksjön

2018

1,2

341

Kyrksjön

2019

1,3

342

Kyrksjön

2020

1,2

343

Kyrksjön

2021

1,4

344

Kyrksjön

2022

1,5

345

Laduviken

1982

1,0

346

Laduviken

1983

0,9

347

Laduviken

1984

1,3

348

Laduviken

1985

1,5

349

Laduviken

1986

1,7

350

Laduviken

1987

1,4

351

Laduviken

1988

1,5

352

Laduviken

1989

1,3

353

Laduviken

1990

1,2

354

Laduviken

1991

1,3

355

Laduviken

1992

1,5

356

Laduviken

1993

1,8

357

Laduviken

1994

1,6

358

Laduviken

1995

1,7

359

Laduviken

1996

1,9

360

Laduviken

1997

2,5

361

Laduviken

1998

2,5

362

Laduviken

1999

2,4

363

Laduviken

2000

2,2

364

Laduviken

2001

2,5

365

Laduviken

2002

2,8

366

Laduviken

2003

3,0

367

Laduviken

2004

3,1

368

Laduviken

2005

2,9

369

Laduviken

2006

2,7

370

Laduviken

2007

2,5

371

Laduviken

2008

2,5

372

Laduviken

2009

2,6

373

Laduviken

2010

2,4

374

Laduviken

2011

2,8

375

Laduviken

2012

2,6

376

Laduviken

2013

3,5

377

Laduviken

2014

3,6

378

Laduviken

2015

3,7

379

Laduviken

2016

3,4

380

Laduviken

2017

3,7

381

Laduviken

2018

3,4

382

Laduviken

2019

3,0

383

Laduviken

2020

2,4

384

Laduviken

2021

2,1

385

Laduviken

2022

3,1

386

Lappkärret

2000

0,7

387

Lappkärret

2001

0,8

388

Lappkärret

2002

0,9

389

Lappkärret

2003

0,8

390

Lappkärret

2004

0,8

391

Lappkärret

2005

0,9

392

Lappkärret

2006

0,8

393

Lappkärret

2007

0,9

394

Lappkärret

2008

0,8

395

Lappkärret

2009

0,8

396

Lappkärret

2010

0,6

397

Lappkärret

2011

0,7

398

Lappkärret

2012

0,6

399

Lappkärret

2013

1,0

400

Lappkärret

2014

1,4

401

Lappkärret

2015

1,6

402

Lappkärret

2016

1,4

403

Lappkärret

2017

1,1

404

Lappkärret

2018

1,1

405

Lappkärret

2020

0,8

406

Lappkärret

2021

1,1

407

Lappkärret

2022

1,2

408

Lillsjön

1982

0,3

409

Lillsjön

1983

0,3

410

Lillsjön

1984

0,3

411

Lillsjön

1985

0,3

412

Lillsjön

1986

0,4

413

Lillsjön

1987

0,4

414

Lillsjön

1988

0,3

415

Lillsjön

1989

0,3

416

Lillsjön

1990

0,3

417

Lillsjön

1991

0,2

418

Lillsjön

1992

0,2

419

Lillsjön

1993

0,3

420

Lillsjön

1994

0,4

421

Lillsjön

1995

0,5

422

Lillsjön

1996

0,4

423

Lillsjön

1997

0,3

424

Lillsjön

1998

0,3

425

Lillsjön

1999

0,4

426

Lillsjön

2000

0,5

427

Lillsjön

2001

0,5

428

Lillsjön

2002

0,4

429

Lillsjön

2003

0,5

430

Lillsjön

2004

0,5

431

Lillsjön

2005

0,6

432

Lillsjön

2006

0,6

433

Lillsjön

2007

0,6

434

Lillsjön

2008

0,6

435

Lillsjön

2009

0,5

436

Lillsjön

2010

0,5

437

Lillsjön

2011

0,4

438

Lillsjön

2012

0,5

439

Lillsjön

2013

0,4

440

Lillsjön

2014

0,5

441

Lillsjön

2015

0,5

442

Lillsjön

2016

0,5

443

Lillsjön

2017

0,6

444

Lillsjön

2018

0,5

445

Lillsjön

2019

0,5

446

Lillsjön

2020

0,3

447

Lillsjön

2021

0,4

448

Lillsjön

2022

0,4

449

Långsjön

1982

0,8

450

Långsjön

1983

0,5

451

Långsjön

1984

0,6

452

Långsjön

1985

0,6

453

Långsjön

1986

0,7

454

Långsjön

1987

0,6

455

Långsjön

1988

0,6

456

Långsjön

1989

0,7

457

Långsjön

1990

0,7

458

Långsjön

1991

0,6

459

Långsjön

1992

0,5

460

Långsjön

1993

0,4

461

Långsjön

1994

0,4

462

Långsjön

1995

0,7

463

Långsjön

1996

0,8

464

Långsjön

1997

0,9

465

Långsjön

1998

0,9

466

Långsjön

1999

0,7

467

Långsjön

2000

0,7

468

Långsjön

2001

0,6

469

Långsjön

2002

0,6

470

Långsjön

2003

0,6

471

Långsjön

2004

0,8

472

Långsjön

2005

0,9

473

Långsjön

2006

1,0

474

Långsjön

2007

1,0

475

Långsjön

2008

1,1

476

Långsjön

2009

1,1

477

Långsjön

2010

1,4

478

Långsjön

2011

1,4

479

Långsjön

2012

1,9

480

Långsjön

2013

1,7

481

Långsjön

2014

1,5

482

Långsjön

2015

1,0

483

Långsjön

2016

0,8

484

Långsjön

2017

1,2

485

Långsjön

2018

1,2

486

Långsjön

2019

1,3

487

Långsjön

2020

1,0

488

Långsjön

2021

1,3

489

Långsjön

2022

1,2

490

Magelungen

1982

0,8

491

Magelungen

1983

0,8

492

Magelungen

1984

0,9

493

Magelungen

1985

1,1

494

Magelungen

1986

1,1

495

Magelungen

1987

1,1

496

Magelungen

1988

1,0

497

Magelungen

1989

0,8

498

Magelungen

1990

0,7

499

Magelungen

1991

0,9

500

Magelungen

1992

1,0

501

Magelungen

1993

1,1

502

Magelungen

1994

1,0

503

Magelungen

1995

1,2

504

Magelungen

1996

1,1

505

Magelungen

1997

1,4

506

Magelungen

1998

1,6

507

Magelungen

1999

1,9

508

Magelungen

2000

2,2

509

Magelungen

2001

1,9

510

Magelungen

2002

1,7

511

Magelungen

2003

1,5

512

Magelungen

2004

1,6

513

Magelungen

2005

2,1

514

Magelungen

2006

2,4

515

Magelungen

2007

2,4

516

Magelungen

2008

2,2

517

Magelungen

2009

1,9

518

Magelungen

2010

2,1

519

Magelungen

2011

2,2

520

Magelungen

2012

2,3

521

Magelungen

2013

2,0

522

Magelungen

2014

1,8

523

Magelungen

2015

2,1

524

Magelungen

2016

2,2

525

Magelungen

2017

2,2

526

Magelungen

2018

1,7

527

Magelungen

2019

2,1

528

Magelungen

2020

2,5

529

Magelungen

2021

2,5

530

Magelungen

2022

3,1

531

Riddarfjärden

1982

4,8

532

Riddarfjärden

1983

4,1

533

Riddarfjärden

1984

4,2

534

Riddarfjärden

1985

3,8

535

Riddarfjärden

1986

4,0

536

Riddarfjärden

1987

4,0

537

Riddarfjärden

1988

4,0

538

Riddarfjärden

1989

3,7

539

Riddarfjärden

1990

3,9

540

Riddarfjärden

1991

3,6

541

Riddarfjärden

1992

3,6

542

Riddarfjärden

1993

3,7

543

Riddarfjärden

1994

3,7

544

Riddarfjärden

1995

3,6

545

Riddarfjärden

1996

3,6

546

Riddarfjärden

1997

4,5

547

Riddarfjärden

1998

5,0

548

Riddarfjärden

1999

4,9

549

Riddarfjärden

2000

4,3

550

Riddarfjärden

2001

3,8

551

Riddarfjärden

2002

3,7

552

Riddarfjärden

2003

4,1

553

Riddarfjärden

2004

4,8

554

Riddarfjärden

2005

5,4

555

Riddarfjärden

2006

5,4

556

Riddarfjärden

2007

5,3

557

Riddarfjärden

2008

5,2

558

Riddarfjärden

2009

4,6

559

Riddarfjärden

2010

3,8

560

Riddarfjärden

2011

3,4

561

Riddarfjärden

2012

3,6

562

Riddarfjärden

2013

3,7

563

Riddarfjärden

2014

3,3

564

Riddarfjärden

2015

3,3

565

Riddarfjärden

2016

3,2

566

Riddarfjärden

2017

4,1

567

Riddarfjärden

2018

4,0

568

Riddarfjärden

2019

4,1

569

Riddarfjärden

2020

4,1

570

Riddarfjärden

2021

3,9

571

Riddarfjärden

2022

4,0

572

Råcksta Träsk

1982

0,9

573

Råcksta Träsk

1983

1,0

574

Råcksta Träsk

1984

1,1

575

Råcksta Träsk

1985

1,1

576

Råcksta Träsk

1986

1,2

577

Råcksta Träsk

1987

1,4

578

Råcksta Träsk

1988

1,5

579

Råcksta Träsk

1989

1,3

580

Råcksta Träsk

1990

1,3

581

Råcksta Träsk

1991

1,5

582

Råcksta Träsk

1992

1,8

583

Råcksta Träsk

1993

1,7

584

Råcksta Träsk

1994

1,6

585

Råcksta Träsk

1995

1,5

586

Råcksta Träsk

1996

1,7

587

Råcksta Träsk

1997

1,8

588

Råcksta Träsk

1998

1,8

589

Råcksta Träsk

1999

1,6

590

Råcksta Träsk

2000

1,5

591

Råcksta Träsk

2001

1,5

592

Råcksta Träsk

2002

1,7

593

Råcksta Träsk

2003

2,0

594

Råcksta Träsk

2004

2,2

595

Råcksta Träsk

2005

2,0

596

Råcksta Träsk

2006

1,6

597

Råcksta Träsk

2007

1,6

598

Råcksta Träsk

2008

1,4

599

Råcksta Träsk

2009

1,5

600

Råcksta Träsk

2010

1,2

601

Råcksta Träsk

2011

1,4

602

Råcksta Träsk

2012

1,2

603

Råcksta Träsk

2013

1,1

604

Råcksta Träsk

2014

0,9

605

Råcksta Träsk

2015

0,9

606

Råcksta Träsk

2016

1,0

607

Råcksta Träsk

2017

1,0

608

Råcksta Träsk

2018

1,1

609

Råcksta Träsk

2019

1,1

610

Råcksta Träsk

2020

0,9

611

Råcksta Träsk

2021

0,8

612

Råcksta Träsk

2022

0,8

613

Rödstensfjärden

1981

3,5

614

Rödstensfjärden

1982

4,1

615

Rödstensfjärden

1983

4,2

616

Rödstensfjärden

1984

4,2

617

Rödstensfjärden

1985

4,1

618

Rödstensfjärden

1986

3,9

619

Rödstensfjärden

1987

4,0

620

Rödstensfjärden

1988

3,9

621

Rödstensfjärden

1989

3,8

622

Rödstensfjärden

1990

4,0

623

Rödstensfjärden

1991

3,8

624

Rödstensfjärden

1992

3,7

625

Rödstensfjärden

1993

3,4

626

Rödstensfjärden

1994

3,8

627

Rödstensfjärden

1995

3,8

628

Rödstensfjärden

1996

4,5

629

Rödstensfjärden

1997

5,0

630

Rödstensfjärden

1998

5,5

631

Rödstensfjärden

1999

4,9

632

Rödstensfjärden

2000

3,9

633

Rödstensfjärden

2001

3,5

634

Rödstensfjärden

2002

3,6

635

Rödstensfjärden

2003

4,0

636

Rödstensfjärden

2004

4,6

637

Rödstensfjärden

2005

4,6

638

Rödstensfjärden

2006

4,8

639

Rödstensfjärden

2007

4,3

640

Rödstensfjärden

2008

4,1

641

Rödstensfjärden

2009

3,3

642

Rödstensfjärden

2010

2,9

643

Rödstensfjärden

2011

2,7

644

Rödstensfjärden

2012

3,0

645

Rödstensfjärden

2013

3,2

646

Rödstensfjärden

2014

3,1

647

Rödstensfjärden

2015

3,0

648

Rödstensfjärden

2016

3,1

649

Rödstensfjärden

2017

4,1

650

Rödstensfjärden

2018

4,6

651

Sicklasjön

1982

0,8

652

Sicklasjön

1983

0,9

653

Sicklasjön

1984

0,9

654

Sicklasjön

1985

1,3

655

Sicklasjön

1986

1,5

656

Sicklasjön

1987

1,6

657

Sicklasjön

1988

1,5

658

Sicklasjön

1989

1,3

659

Sicklasjön

1990

1,5

660

Sicklasjön

1991

1,6

661

Sicklasjön

1992

1,6

662

Sicklasjön

1993

1,6

663

Sicklasjön

1994

1,5

664

Sicklasjön

1995

1,5

665

Sicklasjön

1996

1,2

666

Sicklasjön

1997

1,2

667

Sicklasjön

1998

1,5

668

Sicklasjön

1999

1,7

669

Sicklasjön

2000

1,6

670

Sicklasjön

2001

1,4

671

Sicklasjön

2002

1,3

672

Sicklasjön

2003

1,5

673

Sicklasjön

2004

1,6

674

Sicklasjön

2005

1,7

675

Sicklasjön

2006

1,6

676

Sicklasjön

2007

1,4

677

Sicklasjön

2008

1,1

678

Sicklasjön

2009

1,0

679

Sicklasjön

2010

1,0

680

Sicklasjön

2011

1,1

681

Sicklasjön

2012

1,2

682

Sicklasjön

2013

1,2

683

Sicklasjön

2014

1,4

684

Sicklasjön

2015

1,3

685

Sicklasjön

2016

1,1

686

Sicklasjön

2017

1,2

687

Sicklasjön

2018

1,1

688

Sicklasjön

2019

1,3

689

Sicklasjön

2020

1,1

690

Sicklasjön

2021

1,4

691

Sicklasjön

2022

1,6

692

Spegeldammen

1998

1,7

693

Spegeldammen

1999

1,7

694

Spegeldammen

2000

1,4

695

Spegeldammen

2001

1,3

696

Spegeldammen

2002

1,3

697

Spegeldammen

2003

1,6

698

Spegeldammen

2004

1,6

699

Spegeldammen

2005

1,8

700

Spegeldammen

2006

1,7

701

Spegeldammen

2007

1,9

702

Spegeldammen

2008

1,6

703

Spegeldammen

2009

1,5

704

Spegeldammen

2010

1,5

705

Spegeldammen

2011

1,8

706

Spegeldammen

2012

1,9

707

Spegeldammen

2013

2,6

708

Spegeldammen

2014

2,1

709

Spegeldammen

2015

1,3

710

Spegeldammen

2016

0,6

711

Spegeldammen

2017

0,9

712

Spegeldammen

2018

0,9

713

Spegeldammen

2020

0,6

714

Spegeldammen

2021

0,6

715

Spegeldammen

2022

0,8

716

Trekanten

1982

0,8

717

Trekanten

1983

1,0

718

Trekanten

1984

1,1

719

Trekanten

1985

1,0

720

Trekanten

1986

1,0

721

Trekanten

1987

1,7

722

Trekanten

1988

1,6

723

Trekanten

1989

2,0

724

Trekanten

1990

1,8

725

Trekanten

1991

2,5

726

Trekanten

1992

2,7

727

Trekanten

1993

1,9

728

Trekanten

1994

1,5

729

Trekanten

1995

1,6

730

Trekanten

1996

2,2

731

Trekanten

1997

2,4

732

Trekanten

1998

2,8

733

Trekanten

1999

2,3

734

Trekanten

2000

2,4

735

Trekanten

2001

2,3

736

Trekanten

2002

2,4

737

Trekanten

2003

2,3

738

Trekanten

2004

2,4

739

Trekanten

2005

2,5

740

Trekanten

2006

2,4

741

Trekanten

2007

2,6

742

Trekanten

2008

2,4

743

Trekanten

2009

2,0

744

Trekanten

2010

1,9

745

Trekanten

2011

2,2

746

Trekanten

2012

2,6

747

Trekanten

2013

2,5

748

Trekanten

2014

2,7

749

Trekanten

2015

3,0

750

Trekanten

2016

3,0

751

Trekanten

2017

3,4

752

Trekanten

2018

3,9

753

Trekanten

2019

4,1

754

Trekanten

2020

4,6

755

Trekanten

2021

3,9

756

Trekanten

2022

6,0

757

Ulvsundasjön

1982

3,4

758

Ulvsundasjön

1983

2,9

759

Ulvsundasjön

1984

2,9

760

Ulvsundasjön

1985

3,2

761

Ulvsundasjön

1986

3,3

762

Ulvsundasjön

1987

3,1

763

Ulvsundasjön

1988

3,0

764

Ulvsundasjön

1989

2,6

765

Ulvsundasjön

1990

2,5

766

Ulvsundasjön

1991

2,5

767

Ulvsundasjön

1992

2,6

768

Ulvsundasjön

1993

3,0

769

Ulvsundasjön

1994

2,8

770

Ulvsundasjön

1995

3,1

771

Ulvsundasjön

1996

3,5

772

Ulvsundasjön

1997

4,1

773

Ulvsundasjön

1998

3,9

774

Ulvsundasjön

1999

3,7

775

Ulvsundasjön

2000

3,6

776

Ulvsundasjön

2001

3,2

777

Ulvsundasjön

2002

3,1

778

Ulvsundasjön

2003

3,4

779

Ulvsundasjön

2004

4,1

780

Ulvsundasjön

2005

4,3

781

Ulvsundasjön

2006

4,1

782

Ulvsundasjön

2007

3,8

783

Ulvsundasjön

2008

3,8

784

Ulvsundasjön

2009

3,3

785

Ulvsundasjön

2010

2,9

786

Ulvsundasjön

2011

2,6

787

Ulvsundasjön

2012

2,7

788

Ulvsundasjön

2013

3,0

789

Ulvsundasjön

2014

2,8

790

Ulvsundasjön

2015

2,9

791

Ulvsundasjön

2016

2,7

792

Ulvsundasjön

2017

3,3

793

Ulvsundasjön

2018

3,1

794

Ulvsundasjön

2019

3,4

795

Ulvsundasjön

2020

3,7

796

Ulvsundasjön

2021

3,7

797

Ulvsundasjön

2022

3,9

798

Årstaviken

1982

3,7

799

Årstaviken

1983

3,5

800

Årstaviken

1984

3,5

801

Årstaviken

1985

3,3

802

Årstaviken

1986

3,3

803

Årstaviken

1987

3,0

804

Årstaviken

1988

3,0

805

Årstaviken

1989

2,8

806

Årstaviken

1990

3,1

807

Årstaviken

1991

2,8

808

Årstaviken

1992

3,8

809

Årstaviken

1993

3,9

810

Årstaviken

1994

4,0

811

Årstaviken

1995

2,9

812

Årstaviken

1996

2,9

813

Årstaviken

1997

3,3

814

Årstaviken

1998

3,5

815

Årstaviken

1999

3,5

816

Årstaviken

2000

3,3

817

Årstaviken

2001

3,0

818

Årstaviken

2002

3,0

819

Årstaviken

2003

3,1

820

Årstaviken

2004

3,9

821

Årstaviken

2005

4,3

822

Årstaviken

2006

4,6

823

Årstaviken

2007

4,4

824

Årstaviken

2008

4,5

825

Årstaviken

2009

4,0

826

Årstaviken

2010

3,4

827

Årstaviken

2011

2,9

828

Årstaviken

2012

2,8

829

Årstaviken

2013

3,0

830

Årstaviken

2014

2,9

831

Årstaviken

2015

3,2

832

Årstaviken

2016

3,1

833

Årstaviken

2017

3,6

834

Årstaviken

2018

3,4

835

Årstaviken

2019

3,3

836

Årstaviken

2020

3,8

837

Årstaviken

2021

3,6

838

Årstaviken

2022

4,2

839

Ältasjön

1982

1,2

840

Ältasjön

1983

1,1

841

Ältasjön

1984

1,2

842

Ältasjön

1985

1,2

843

Ältasjön

1986

2,4

844

Ältasjön

1987

2,8

845

Ältasjön

1988

2,8

846

Ältasjön

1989

3,0

847

Ältasjön

1990

2,8

848

Ältasjön

1991

3,5

849

Ältasjön

1992

2,1

850

Ältasjön

1993

1,8

851

Ältasjön

1994

1,1

852

Ältasjön

1995

1,1

853

Ältasjön

1996

1,0

854

Ältasjön

1997

0,9

855

Ältasjön

1998

0,8

856

Ältasjön

1999

1,0

857

Ältasjön

2000

0,9

858

Ältasjön

2001

1,0

859

Ältasjön

2002

0,8

860

Ältasjön

2003

0,8

861

Ältasjön

2004

1,0

862

Ältasjön

2005

1,0

863

Ältasjön

2006

1,2

864

Ältasjön

2007

1,0

865

Ältasjön

2008

1,5

866

Ältasjön

2009

1,3

867

Ältasjön

2010

1,1

868

Ältasjön

2011

0,7

869

Ältasjön

2012

1,0

870

Ältasjön

2013

1,0

871

Ältasjön

2014

1,0

872

Ältasjön

2015

0,8

873

Ältasjön

2016

1,0

874

Ältasjön

2017

0,9

875

Ältasjön

2018

0,8

876

Ältasjön

2019

0,8

877

Ältasjön

2020

0,9

878

Ältasjön

2021

1,0

879

Ältasjön

2022

1,0

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Siktdjupet i dessa vatten är lågt. Hälften av Stockholms övriga sjöar uppnår idag god eller hög status avseende siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet. Även om siktdjupet har minskat i Stockholms sjöar under en period syns en viss förbättring under de senaste åren. Förbättringen är tydlig i Trekanten men syns även i Magelungen, vilket sannolikt kan kopplas till att dessa båda sjöar har behandlats med aluminium för att binda fosfor i bottensedimenten.