Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.1.2

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Laduviken

1975

1,6

1

Laduviken

1976

1,4

2

Laduviken

1977

1,5

3

Laduviken

1978

1,3

4

Laduviken

1979

1,3

5

Laduviken

1980

1,2

6

Laduviken

1981

1,2

7

Laduviken

1982

1,2

8

Laduviken

1983

1,4

9

Laduviken

1984

1,4

10

Laduviken

1985

1,4

11

Laduviken

1986

1,2

12

Laduviken

1987

1,1

13

Laduviken

1988

0,8

14

Laduviken

1989

0,9

15

Laduviken

1990

1,1

16

Laduviken

1991

1,2

17

Laduviken

1992

1,1

18

Laduviken

1993

0,8

19

Laduviken

1994

0,7

20

Laduviken

1995

0,6

21

Laduviken

1996

0,7

22

Laduviken

1997

0,7

23

Laduviken

1998

0,7

24

Laduviken

1999

0,7

25

Laduviken

2000

0,7

26

Laduviken

2001

0,7

27

Laduviken

2002

0,7

28

Laduviken

2003

0,7

29

Laduviken

2004

0,7

30

Laduviken

2005

0,7

31

Laduviken

2006

0,6

32

Laduviken

2007

0,8

33

Laduviken

2008

0,9

34

Laduviken

2009

0,9

35

Laduviken

2010

0,8

36

Laduviken

2011

0,7

37

Laduviken

2012

0,6

38

Laduviken

2013

0,7

39

Laduviken

2014

0,8

40

Laduviken

2015

0,8

41

Laduviken

2016

0,6

42

Laduviken

2017

0,6

43

Laduviken

2018

0,6

44

Laduviken

2019

0,8

45

Laduviken

2020

0,8

46

Laduviken

2021

0,8

47

Laduviken

2022

0,8

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.