Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Rödstensfjärden

Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Vattenområde TEMA.3.1.21

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej god

Rödstensfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö i norr och Vårby/skärholmen i Öst. Inom avrinningsområdet ligger Bornsjöns naturreservat. 

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Tillsynsarbete

0

Pågående
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Pågående

Tillsynsarbete

Miljöförvaltningen

Tillsynsarbete

1

Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp

Förslag till åtgärd

Tillsynsarbete

Miljöförvaltningen

Utredning

2

Genomförd
Vattenskyddsområde för Östra Mälaren

Genomförd

Utredning

2008

Länsstyrelsen i Stockholms län

Utredning

3

Förslag till åtgärd
Minskat läckage från Vårbergstippen

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

4

Genomförd
Kartera deltillrinningsområden

Genomförd

Miljöövervakning

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Kontakt
Uppdaterad: 2021-10-04
Tema