Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Analys av damm på förskolor visar på gott resultat

Dockor av trä
Dockor av trä.
Artikel TEMA.6.3

Att byta ut gamla leksaker och madrasser på förskolorna ger resultat. En undersökning av damm visar att halten av skadliga ämnen minskat.

Dammprovtagningar genomfördes på 100 av stadens förskolor under 2015. Sedan dess har förskolorna arbetat med att göra kemikaliesmarta åtgärder genom projektet Kemikaliesmart förskola. Personalen har utbildats och jobbar kontinuerligt med att rensa sina miljöer från ämnen som inte bör vara i närheten av barn. 2018 gjordes en uppföljning med nya dammprover på 20 av förskolorna som arbetat med projektet. Genom att genomföra åtgärder i vägledning för kemikaliesmart förskola har mycket av gamla plastleksaker och madrasser sorterats bort.

Resultaten från dammprovtagningarna visar att arbetet haft effekt och halterna av flertalet farliga ämnen har gått ner mellan mätningarna.
Anne Lagerqvist, Kemikaliecentrum, Stockholms stad

Damm fungerar som en bra indikator för vilka ämnen som finns i inomhusmiljön. Halterna i damm låg redan 2015 under de exponeringsnivåer som anses kunna orsaka negativa effekter på hälsan, men exponering sker från flera olika källor i barnens vistelsemiljöer.

Barn är känsligare än vuxna för farliga ämnen och har andra beteenden, till exempel så stoppar små barn gärna saker i munnen. Det är därför viktigt att minimera risken för exponering genom att arbeta med att förhindra förekomsten av farliga ämnen från olika källor i barnens närhet. En del av detta är att göra medvetna val av varor och material i inomhusmiljön, avslutar Lagerqvist.

Uppdaterad: 2021-06-17