Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

8.1 Öka kunskap om plast i kosmetiska och kemiska produkter

Kosmetiska produkter
Mikroplast kan förekomma i kosmetiska produkter
Åtgärd HM.8.1

8.1 Tillämpa lärdomar från tillsyn och följa nationellt arbete för ökad kunskap om mikroplast i kemiska och kosmetiska produkter.

I februari 2018 beslutade regeringen om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut. Förbudet, som bygger på en utredning från Kemikalieinspektionen, började gälla 1 juli 2018.

Tillsyn kosmetiska produkter

Miljöförvaltningen har genomfört ett tillsyns- och informationsprojekt där märkning samt förekomst av PFAS och mikroplast i kosmetiska produkter kontrollerades. Det visade sig att det var svårt att kontrollera mikroplast utifrån ett förbud eftersom det fortfarande råder oklarheter om vilka ämnen som räknas till mikroplast i kosmetiska produkter. Om det framöver blir möjligt att kontrollera mikroplast i kosmetika utifrån förbudet bör liknande projekt genomföras på nytt.

Bevakning via kemikaliehanteringssystem

På sikt kan stadens kemikaliehanteringssystem vara ett tänkbart verktyg för att bevaka och identifiera kemiska produkter med innehåll av mikroplast om definitionerna blir tydligare.

Seminarium med och för handeln

Miljöförvaltningen fortsätter arrangera Forum för kemikaliesmart handel med dialog och seminarier mot berörda branscher inom tvätt- disk- och rengöringsmedel samt kosmetika. Det är ett sätt att löpande följa utvecklingen. Bland annat genom att få en inblick i frivilliga initiativ av utfasning av mikroplast i produkterna.

Kemikalieinspektionens kartläggning

Kemikalieinspektionen avser att göra insatser för att öka kunskapen om mikroplast i kemiska (och kosmetiska) produkter, samt att kartlägga farliga ämnen som ännu inte är begränsade inom EU i produkter och varor. Detta ska slutredovisas i december 2020. Ett exempel är polymerer i form av vaxer. De utgör en stor produktgrupp som det saknas tillräcklig kunskap om för att bedömas när det gäller förekomst och utsläpp av mikroplast. Kemikalieinspektionen har också bedömt att det i dagsläget inte är lämpligt att föreslå en utökad anmälningsplikt för mikroplast i produktregistret, bland annat på grund av otillräcklig kunskap och behov av tydligare definitioner för mikroplast.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27