Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kemiska och kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter
Mikroplast kan förekomma i kosmetiska produkter
Åtgärdsområde HM.8

Mikroplast kan finnas som tillsats i både kemiska och kosmetiska produkter.

Mikroplast kan vara medvetet tillsatt i till exempel rengöringsmedel, poler- och tvättmedel samt diskmedel. IVL Svenska miljöinstitutet bedömde dock den här källan som liten i staden.

Mikroplast kan även vara tillsatta i hudkrämer, schampo och smink av olika anledningar. Även en del vaxer som används i såväl kosmetiska som kemiska produkter skulle kunna betecknas som mikroplast. IVL Svenska miljöinstitutet bedömde kosmetiska produkter som en liten källa till mikroplast i staden. Kunskapen om förekomst av mikroplast i kemiska och kosmetiska produkter är begränsad.

Kemiska produkter

Mikroplast kan vara medvetet tillsatt i till exempel rengöringsmedel, poler- och tvättmedel samt diskmedel. IVL Svenska miljöinstitutet bedömde dock den här källan som liten i staden (cirka 0,36 ton per år).
Även färg, lack och lim kan delvis bestå av plast.

Kosmetiska produkter

Mikroplast kan vara tillsatta i hudkrämer, schampo och smink av olika anledningar. Även en del vaxer som används i såväl kosmetiska som kemiska produkter skulle kunna betecknas som mikroplast. IVL Svenska miljöinstitutet bedömde kosmetiska produkter som en liten källa till mikroplast i staden (cirka 1-2 ton per år för icke-avsköljningsbara och 1,4 ton per år för avsköljningsbara produkter).

Kunskap saknas

Kunskapen om förekomst av mikroplast i kemiska och kosmetiska produkter är begränsad. Mikroplast är uppbyggda av polymerer men alla polymerer är inte plast. I dag saknas tillräckligt med underlag för att med säkerhet kunna bedöma vilka polymerer och partikelstorlekar som bör betecknas som mikroplast när de ingår i dessa produkttyper. Detta beror exempelvis på brist av tydliga definitioner, relevanta data eller att information inte finns tillgänglig för myndigheter.

Uppdaterad: 2022-10-27