Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

12.1 Undersöka mängden mikroplast i luft

Mätstation
Miljöförvaltningens luftmätstation. Foto: Lars Törnquist
Åtgärd HM.12.1

12.1 Undersöka mängden mikroplast i luft.

Det bör undersökas hur mycket mikroplast som finns i stadsluften. Först då går det att bedöma hur stor nedfallet är över staden är och om det uppnår några potentiellt farliga nivåer. Vilken typ av plast det handlar om bör också undersökas för att kunna identifiera källorna.
Miljöförvaltningen har genom SLB-analys ett nära samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut i frågorna om vägdamm i staden. Båda parter har för avsikt att fortsätta samarbeta gällande kunskapsöverföring, delning av data samt samordning av framtida mätningar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27