Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nedfall från luft

Mätstation
Miljöförvaltningens luftmätstation. Foto: Lars Törnquist
Åtgärdsområde HM.12

Koncentrationerna av mikroplast i luft antas vara högre i städer.

Damm från syntetiska kläder och byggdamm med plastpartiklar är exempel på mikroplast som kan återfinnas i luften. Även mikroplast som bildas genom slitage av däck kan uppehålla sig i luften under en viss tid.

IVL Svenska miljöinstitutet har beräknat emissionen av mikroplast via däckslitage till luftburna partiklar till 22-26 ton/år i Stockholms stad. Partiklar kan röra sig långa sträckor vilket medför svårigheter att beräkna hur mycket av detta som faller ner över Stockholms stad.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Pågående

0

Pågående
12.1 Undersöka mängden mikroplast i luft

Pågående

2024

Miljöförvaltningen

Uppdaterad: 2022-10-27