Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nedfall från luft

Mätstation
Miljöförvaltningens luftmätstation. Foto: Lars Törnquist
Åtgärdsområde HM.12

Koncentrationerna av mikroplast i luft antas vara högre i städer.

Damm från syntetiska kläder och byggdamm med plastpartiklar är exempel på mikroplast som kan återfinnas i luften. Även mikroplast som bildas genom slitage av däck kan uppehålla sig i luften under en viss tid.

IVL Svenska miljöinstitutet har beräknat emissionen av mikroplast via däckslitage till luftburna partiklar till 22-26 ton/år i Stockholms stad. Partiklar kan röra sig långa sträckor vilket medför svårigheter att beräkna hur mycket av detta som faller ner över Stockholms stad.

Plast i stadsluft

Koncentrationerna av mikroplast i luft antas vara högre i städer på grund av närheten till de största källorna. Damm från syntetiska kläder och byggdamm med plastpartiklar kan exempelvis återfinnas i luften. Även mikroplast som bildas genom slitage av däck kan uppehålla sig i luften under en viss tid.

Vägtrafik stor källa

IVL Svenska miljöinstitutet har beräknat emissionen av mikroplast via däckslitage till luftburna partiklar till 22-26 ton/år i Stockholms stad. Partiklar kan röra sig långa sträckor vilket medför svårigheter att beräkna hur mycket av detta som faller ner över Stockholm stad.

Hälsorisk oklar

Det finns många studier som påvisar negativa hälsoeffekter av förhöjda partikelhalter i utomhusluften. Konsekvenserna av att vi inandas luftburen mikroplast i utomhusluft är däremot inte fastlagda. Observationsstudier indikerar dock negativ hälsopåverkan hos arbetare som har utsatts för inandning av höga doser av plastfibrer i fabriker.

Uppdaterad: 2022-10-27