Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Råckstavägen

Åtgärd TEMA.3.11.1.16

Ett avsättningsmagasin för rening och utjämning av dagvatten föreslås vid Råckstavägen.

På östra sida av Råckstavägen vid koloniområdet kan ett avsättningsmagasin placeras för att rena och fördröja dagvatten från flerfamiljshus och gårdsmark samt delar av Råckstavägen. En ny ledningsdragning till magasinet krävs. Ytterligare undersökningar angående jordartsdjupet behöver utföras på platsen.

På platsen planeras det för bostäder vilket försvårar genomförandet och en alternativ plats för åtgärden kommer att behövas. En möjlig lösning kan vara att exploatören och staden finansierar ett magasin tillsammans där staden kan rena dagvatten från befintlig mark och exploatören kan rena det dagvatten planen ger upphov till. Kabelförläggning planeras längs med Råckstavägen vilket i plan skapar begränsningar hur nära vägen det kan byggas.

Reningseffekten i magasinet uppskattas till 2,9 kg fosfor/år och 11 kg kväve/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-12